Události a (ne)obyčejné příběhy

Zranění vojáci našli potřebnou péči také v lazaretech Třebíče

Třebíč válečnému úsilí Rakouska-Uherska kromě odvedených vojáků přispěla také soustavou lazaretů. První vznikl v nemocnici, která byla na tu dobu nová a moderní. Další pak v gymnáziu, v Národním domě a také v sokolovně, kde našly přístřeší stovky vojáků.

Muzeum Vysočiny Třebíč, Národní dům se proměnil v lazaret
Muzeum Vysočiny Třebíč, Národní dům se proměnil v lazaret
Město/obec: Třebíč

Zdroj: Třebíč válčící monarchii přispěla několika lazarety. Třebíčský deník.cz [online]. Třebíč: Deník, 2015 [cit. 2017-10-30]. Dostupné z: https://trebicsky.denik.cz/zpravy_region/trebic-valcici-monarchii-prispela-nekolika-lazarety-20151015.html