Akce

Baroko

Termín: 8. 9. 2017 - 19. 11. 2017

Místo konání: Jihlava, Muzeum Vysočiny

Druh akce: výstava

 

Rok 2017 byl vyhlášen rokem baroka. Proto v době od 8. září do 19. listopadu nabídne Muzeum Vysočiny Jihlava v malém výstavním sále ve spolupráci se Státním okresním archivem v Jihlavě svým návštěvníkům výstavu s názvem Baroko, která přiblíží život v Jihlavě i samotnou podobu města v 17. a 18. století.

Výstava nepřinese jen samotné vysvětlení pojmu „baroko“ a základní informace o jeho charakteristických rysech. Objeví se tu řada zajímavostí o jihlavských barokních architektonických památkách, o tehdejším malířství, sochařství, o pohřbívání a samozřejmě také o dobových poměrech a politické situaci. Na výstavě budou k vidění dvojrozměrné i trojrozměrné předměty. Jihlavský archiv ze svých fondů zapůjčí listiny, kroniky a další archiválie, muzeum ze svých sbírek vystaví nábytek, obrazy, sklo, cín, porcelán, církevní a jiné předměty.

Výstavu doprovodí také přednáška Mgr. Davida Zimoly o pohřbívání v době baroka.
Muzeum Vysočiny Jihlava
GPS: 49.3965083N, 15.5889406E
Město/obec: Jihlava
Vstupné:
 
Více informací: http://muzeum.ji.cz/str.php?id=41&&lang=cz