Další památky

filtr:

Dolní hřbitov – Žďár nad Sázavou

Dolní hřbitov byl postaven nedaleko žďárského kláštera v roce 1709. Hřbitov je jednou z prvních staveb, kterou pro žďárský klášter realizoval architekt Jan Blažej Santini Aichel. Podle Santiniho plánu byl hřbitov postaven na půdorysu lebky se čtyřmi kaplemi. Začátkem 18. století hrozila Žďáru morová epidemie, stavba hřbitova byla jednou z mnoha příprav, které inicioval tehdejší opat Václav Vejmluva. Díky důkladným opatřením morová epidemie…

více...

Most se sochami světců – Žďár nad Sázavou

Silnice z centra města k areálu zámku vede přes barokní kamenný most se třemi oblouky, který v délce 40 metrů překlenuje Stržský potok u Konventního rybníka. Byl postaven v roce 1761 a zdobí ho osm soch světců, jejichž autor není znám. Výzdoba byla inspirována podobou Karlova mostu v Praze.Originály soch byly při rekonstrukci mostu sneseny a nahrazeny kopiemi.  

více...

Barokní most – Náměšť nad Oslavou

Barokní most přes řeku Oslavu dal postavit majitel náměšťského panství hrabě Václav Adrian z Enckenwirtu v roce 1737 na místě staršího mostu, strženého povodní. V roce 1744 byl most vyzdoben 20 barokními sochami, které pohledově umocňují jedinečnost této stavby. Ne náhodou se náměšťskému mostu říká „malý Karlův most“.

více...

Mosty se sochami světců – Brtnice

Na území Brtnice se nacházejí dva pamětihodné mosty. Most v Legionářské ulici se též nazývá "Židovský", protože stojí v místech, kde sídlila židovská komunita. Přes tento most je pěkný výhled na zámek, toto panorama se někdy označuje jako Brtnické Hradčany. Druhý most najdeme na náměstí před radnicí. Oba mosty byly postaveny v 1. čtvrtině 18. století a sochami je ozdobil místní sochař David Lipart.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulava-kamera/210411000320919/obsah/126835-brtnice

 

více...

Proboštství kláštera cisterciaček – Vallis Santa Mariae – Pohled

Budova proboštství kláštera cisterciaček z let 1710–1713 je doloženou stavbou slavného architekta Jana Blažeje Santiniho- Aichela. Stavbu budovy proboštství iniciovala abatyše kláštera cisterciaček v Pohledu M. C. Marquartová.  Probošství je mistrně zvládnutou jednopatrovou budovou s mírně vystupujícím středním rizalitem na přední i zadní části fasády. V interiéru vévodí celému prostoru centrální halové schodiště. Objekt se liší od jiných barokních staveb především svojí střídmostí a jednoduchostí,…

více...

Náměstí Zachariáše z Hradce – Telč

Telčské náměstí, zapsané na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, je příkladem harmonické návaznosti baroka na renesanci. Pozoruhodné je, že za barokním stavitelským rozmachem v renesančním městě stála Františka Slavatová. V polovině 17. stol. po smrti svého muže povolala do Telče jezuity, dala pro ně postavit kolej a kostel Jména Ježíš, v němž je také pohřbena. Jezuité ve městě později založili gymnázium, hudební školu a realizovali několik rozsáhlých přestaveb. Stavební vývoj…

více...

Zadní synagoga – Třebíč

Zadní synagoga byla postavena v roce 1669 nebo krátce před ním. Židovská obec usilovala o rozšíření synagogy, které bylo v roce 1693 zamítnuté vrchností a navíc bylo přikázáno budovu zbourat. Přestože na místo celkové demolice byla stržena „pouze" střecha, budova značně chátrala. V roce 1705 požádala židovská obec nového majitele panství hraběte Jana Karla z Valdštejna o povolení zastřešení synagogy a o její využívání k bohoslužbám. Hrabě udělil židovské obci souhlas a v letech 1705–1707 byla…

více...