Zámky

filtr:

Zámek Jaroměřice nad Rokytnou

Zámek Jaroměřice nad Rokytnou patří k nejmohutnějším architekturám 1. poloviny 18. století u nás i v Evropě. Barokní podobu zámek získal v letech 1700-1737 za Questenberků. Projekt přestavby vypracoval známý rakouský architekt Jakub Prandtauer. Zámek nabízí dva prohlídkové okruhy svých interiérů – trasa A zahrnuje apartmány zařízené ve stylu barokního šlechtického sídla včetně hudebních salónků, trasa B prochází hostinskými pokoji a kuchyní. Při třetím prohlídkovém…

více...

Zámek Žďár nad Sázavou

Historické centrum města Žďáru nad Sázavou se nachází v dnešním areálu zámku Žďár nad Sázavu, v místech bývalého cisterciáckého kláštera. Klášter dosáhl největšího rozkvětu a rozmachu v první polovině 18. století za správy opata Václava Vejmluvy, kdy také došlo k rozsáhlé barokní přestavbě. Přestavbu realizoval geniální architekt J. B. Santini. Areál zámku je postupně obnovován. Jedná se o živé a…

více...

Zámek Budišov

Ve 13. století vodní tvrz, od 16. století renesanční sídlo, od 18. století honosný barokní zámek – to vše byly v průběhu historie podoby budišovského zámku. Dnes nabízí zdejší zoologický depozitář návštěvníkům možnost prohlédnout si jedinečné přírodovědné sbírky Moravského zemského muzea. V místních historických interiérech proto nepotkáte bílou paní, ale vycpaného medvěda či lva.

více...

Zámek Chotěboř

V letech 1699–1702 nechal Vilém Leopold hrabě Kinský na místě gotické tvrze postavit čtyřkřídlé sídlo italského typu, obklopující ústřední dvůr. V roce 1837 pak panství přešlo sňatkem do rukou Dobrzenských z Dobrzeni, kteří jej vlastní dodnes. Jan Václav hrabě Dobrzenský byl spoluzakladatelem Městského muzea v Chotěboři. Od roku 1952 sídlí muzeum v chotěbořském zámku.

více...

Zámek Úsobí

Původní vodní tvrz byla vybudována v 1. polovině 16. století. Dnešní podobu získal zámek ve druhé polovině 18. století. Přestavbu inicioval tehdejší majitel panství Leopold Fučikovský z Gründorfu, za jehož působení dosáhlo Úsobí největšího hospodářského rozkvětu. V roce 1830 byl zámek upraven v empírovém slohu. Po druhé světové válce byl zestátněn a v prostorách byla zřízena pobočka havlíčkobrodské nemocnice - oddělení dlouhodobě nemocných. V tomto období zámek chátral a pustnul. V roce 1999 byl…

více...