Výlety

Barokní památky s ochutnávkou piva

Trasa: Želiv – Křemešník
Délka: 27 km
Časová náročnost: 1 den

Naši cestu za barokními památkami začneme na rozcestí Nový Rychnov (1 km od vrcholu Křemešník), kde je možné zaparkovat auto a dál se vydáme pěšky na vrchol Křemešníku.

Na samotném vrcholu je vystavěn barokní areál, kterému vévodí kostel Nejsvětější Trojice, obklopený ambity a kaplemi.  Stříbrné doly na úpatí vrchu Křemešník znamenaly ve středověku nejen místní zdroj cenného kovu, ale zasloužily se i  o  vznik kostela. Když prý v  roce 1555 pelhřimovský měšťan Matouš Chejstovský prchal před lupiči, spadl do  staré opuštěné šachty. Jako odměnu za své zachránění nechal na místě vystavět dřevěnou kapli, která se stala záhy vyhledávaným poutním místem. V  letech 1651– 1652 vznikla nová zděná kaple. Do  dnešní podoby byl kostel přestavěn v  letech 1710–1720. Poslední úprava kostela proběhla v  roce 1750. Pokud budete mít možnost jít na prohlídku s průvodcem. Dozvíte se tak zajímavosti nejen o kostele, ale i okolí. V roce 1993 byla na vrcholu Křemešníku postavena 52 m vysoká rozhledna Pípalka. Pokud vystoupáte 205 schodů, uvidíte jako na dlani část Českomoravské vrchoviny včetně jejího nejvyššího vrcholu Javořice.

Po návštěvě rozhledny můžete navštívit zdejší restauraci a ochutnat pivo z pelhřimovského pivovaru Poutník.  Potom se vydáme dolů opačným směrem, než jsme přišli a cestou mineme křížovou cestu, která je zakončena Božím hrobem. Čtrnáct zastávek je zhotoveno podle návrhu V. Foerstra s reliéfovými scénami Kristova utrpení.

Na samém začátku křížové cesty (šli jsme opačným směrem) můžeme narazit také na Zázračnou studánku, ke které se pojí zajímavá pověst: Na úpatí vrchu Křemešník se v minulosti dolovalo stříbro. Z jedné zasypané štoly vyvěrá pramen chladivé vody. Dle pověsti se zde ve třicetileté válce zastavil raněný voják, aby si umyl rány, a rány se mu rychle zhojily. Tato pověst dala podnět ke vzniku tohoto známého poutního místa. Zázračná voda však neteče stále, objevuje se okolo Vánoc a koncem července se ztrácí. Zdejší lidé si vypraví, že pokud teče ještě jednou na podzim, přijde válka. Podivuhodné bylo, že v letech 1938 a 1939 voda skutečně tekla. Jinak je známo, že pramen nikdy nezamrzl a tekl i při největším suchu. Podle rozborů se jedná o vodu absolutně čistou, velmi chudou na minerálie se slabou radioaktivitou a s malou příměsí stříbra. Po odpočinku u studánky se vydáme dolů po cestě k autu. Poté nás čeká přejezd do 27 km vzdáleného kláštera v Želivě, který je národní kulturní památkou a významným poutním místem. Každý den v sezóně se konají prohlídky konventu kláštera s přilehlým kostelem Narození Panny Marie, který po požáru na počátku 18. století přestavěl významný český architekt Jan Blažej Santini-Aichel (prohlídky se konají v pondělí až sobotu: 10:00, 14:00 a 16:00 a v neděli 14:00 a 16:00 hodin). Zajímavým oživením dne může být exkurze do klášterního pivovaru (každý den v 13:00), kde lze ochutnat tradiční nepasterizovaná a nefiltrovaná piva.  Pokud nestihnete exkurzi do pivovaru, nemusí Vám to být líto. Místní pivo můžete ochutnat také v klášterní restauraci. Kdo chce zůstat déle a užívat si klidu a překrásné přírody v okolí kláštera, má možnost ubytování ve starobylém křídle kláštera, ve kterém přebýval opat kláštera.

Kostel Nejsvětější Trojice, Křemešník
Premonstrátský klášter v Želivu
Premonstrátský klášter v Želivu
Další tipy:

Hrad Kámen, Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově, Expozice Zlaté české ručičky Pelhřimov, Muzeum Vysočiny Pelhřimov,   Muzeum Dr. Aleše Hrdličky v HumpolciHumpolec – čtvrť Zichpil,   Rozhledna Pípalka na Křemešníku,  Zřícenina hradu Orlík, Pohádková říše Fábula v Kamenici nad LipouZámek Kamenice nad LipouZámek Červená Řečice.

Ubytování:

Hotel Artaban
Havlíčkovo náměstí 740, 394 68 Žirovnice
Tel.: +420 734 443 900
E-mail: info@hotelartaban.cz
Web: www.hotelartaban.cz

Hotel Farma
Služátky 25, 393 01 Pelhřimov
Tel.: +420 565 327 127
E-mail: hotel@hotel-farma.cz
Web: www.hotel-farma.cz/

Resort Svatá Kateřina
Svatá Kateřina 327, 394 64 Počátky
Tel.: +420 565 456 666
E-mail: info@katerinaresort.cz
Web: www.katerinaresort.cz/

Stravování:

Restaurace Křemešník
Křemešník 4, Nový Rychnov, 393 01 Pelhřimov
Tel.: +420565 303 430
E-mail: vankova(@)nakremesniku.cz
Web: www.hotelkremesnik.cz

Klášterní restaurace
Želiv 1, 394 44 Želiv
Tel.: +420 774 320 195
E-mail: restaurace@zeliv.eu
Web: www.zeliv.eu/cs/menu/klasterni-restaurace/

Itinerář (PDF) ke stažení: barokni-pamatky-s-ochutnavkou-piva.pdf
Mapový podklad (PDF): barokni-pamatky-s-ochutnavkou-piva.png