Výlety

Klášterní okruh

Trasa: Jihlava – Brtnice – Telč – Nová Říše
Délka: 48 km
Časová náročnost: 2 dny

Jihlava je od Prahy vzdálena 130 km, a pokud využijete dálnici D1, tak za hodinu a půl budete v krajském městě Vysočiny. Trasa z Jihlavy do Brtnice je dlouhá necelých 13 kilometrů. Pokud zvolímte dopravu osobním automobilem, cesta zabere 20 minut. Je zde také možnost využití autobusové dopravy, která zabere 30 minut. Z Jihlavy do Telče je možné jet jak autem nebo autobusem, ale také vlakem, kde cesta zabere asi hodinu času. Z Telče do Nové Říše je cesta vzdálena 15 kilometrů a je zde možnost využití autobusové dopravy.

  

Den 1.

První den putování po barokních klášterech Vysočiny zahájíme navštívení krajského města Vysočiny -  Jihlavy a města Brtnice. Jako první zavítáme do Jihlavy, kde nás na první pohled zaujme historické centrum, které je vyhlášenou městkou památkovou rezervací. Na Masarykové náměstí se nachází Jezuitský klášter s kostelem sv. Ignáce, který je dominantou celého náměstí. Kostel byl vybudován v letech 1683 až 1689. Ze severní strany si můžete všimnout, že ke kostelu přiléhá rozlehlá budova jezuitské koleje postavené v letech 1699 až 1713. Kostel doplňují tři páry bočních kaplí. V Interiéru kostela můžete obdivovat dochovanou nástropní fresku z roku 1717, iluzivní oltář a barokní vyřezávanou kazatelnu. V centru města můžete navštívit další zajímavosti historie Jihlavy – Bránu Matky Boží v Jihlavě,  poslední dochovanou bránu z původních pěti bran opevnění města Jihlavy či Jihlavské katakomby (podzemí), které dosahují délky až 25 km. Během dne si můžete ve městě také dopřát oběd v  jihlavských restauracích a ochutnat některé ze zdejších piv.

Menší zastávku si můžete udělat ve městě Brtnice, kde rozhodně nemůžete vynechat návštěvu rodného domu slavného architekta Josefa Hoffmanna. Během cesty z Jihlavy k muzeu minete oba barokní mosty ve městě.  První most, na který narazíte v Legionářské ulici, se také nazývá „Židovský", protože stojí v místech, kde sídlila židovská komunita. Přes tento most je pěkný výhled na zámek, toto panorama se někdy označuje jako Brtnické Hradčany. Druhý most najdeme na náměstí před radnicí. Oba mosty byly postaveny v 1. čtvrtině 18. století a sochami je ozdobil místní sochař David Lipart.

Cílovým místem prvního dne našeho putování po klášterech Vysočiny je město Telč, jehož historické jádro je zapsáno na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Náměstí Zachariáše z Hradce s domy, jejichž průčelí bylo vystaveno v renesančním stylu a u některých domů také ve stylu barokním, vás uchvátí na první pohled. Jeho součástí je i Jezuitský klášter s kostelem Jména Ježíš. Tento kostel byl postaven v polovině 17. století. Barokní stavba vás zaujme svou bohatou štukovou výzdobu, která je typická pro jezuitské kostely a dvěma věžemi, které jsou vysoké necelých 39 metrů. Při vstupu do kostela si můžeme všimnout obrazu na hlavním oltáři od Daniela Grana, který znázorňuje adoraci Nejsvětějšího Jména Ježíš a v jeho horní části je vyobrazen zakladatel jezuitského řádu sv. Ignáce z Loyoly. Večer můžete strávit v některé z restaurací přímo na náměstí Zachariáše z Hradce či v jeho okolí nebo navštívit nějaký koncert nebo další akci, které se v Telči pravidelně pořádají.

 

Den 2.

Další den putování můžete dopoledne využít putováním po Telči a navštívit tak Zámek Telč, historické podzemí, vyhlídkové věže, muzea nebo galerie. Po obědě nás okruh zavede do malého městyse s velkolepým jménem, Nová Říše. Zde se nachází klášter Panny Marie s kostelem sv. Petra a Pavla. Tento klášter premonstrátského řádu byl vystaven ve 13. století, ale svou barokní podobu získal až v průběhu století 18. Prohlídková trasa kromě návštěvy opatského kostela sv. Petra a Pavla představuje prelaturu, sály osobností i klášterní knihovnu, která Vás tak nadchne, že odtud nebudete chtít odejít. Knihovna je zdobena výjevy ze života zakladatele premonstrátského řádu sv. Norberta a mezi knihami se nacházejí čtyři vzácné svazky herbáře z 18. století, jež se staly předlohou pro výzdobu tzv. novoříšské keramiky.  

 

Premonstrátský klášter v Nové Říši - knihovna
Jezuitský klášter v Telči
Premonstrátský klášter v Nové Říši
Kostel sv. Ignáce z Loyoly v Jihlavě
Knihovna v klášteře v Nové Říši
Další tipy:

Pokud vám putování po klášterech Vysočiny nebude stačit, je zde několik možností jak si zpestřit pobyt na Vysočině.

Synagoga v Třešti, Třešťské betlémy,  Městská galerie Hasičský dům v Telči, Rozhledna Oslednice, Expozice historie železniční dopravy v Telči,  Hrad Roštejn, ZOO Jihlava, Dům Gustava Mahlera v Jihlavě, Zřícenina hradu Rokštejn,  Dalští tipy.

 

Ubytování:

Hotel Antoň
Slavatovská 92, 588 56 Telč
Tel.: +420 774 026 200
E-mail: office@hotel-anton.cz
Web: www.hotel-anton.cz/

Hotel U Hraběnky
Slavatovská 96, 588 56 Telč
Tel.:  +420 567 578 557
E-mail: recepce@hotel-uhrabenky.cz
Web: www.hotel-uhrabenky.cz/

Hotel Celerin Telč
Náměstí Zachariáše z Hradce I/43, 588 56 Telč
Tel.: +420 567 243 477
E-mail: office@hotelcelerin.cz 
Web: www.hotelcelerin.cz/

Hotel Gustav Mahler
Křížová 4, 586 01 Jihlava
Tel.: +420 567 564 400
E-mail: recepce@hotelgmahler.cz
Web: www.hotelgmahler.cz/cs/

Zámecký hotel Třešť
Dr. Richtra 234, 589 01 Třešť 
Tel.: +420 567 224 247-8
E-mail: recepce@zamek-trest.cz
Web: www.zamek-trest.cz/

Stravování:

Radniční restaurace a pivovar v Jihlavě
Masarykovo náměstí 66/67, 586 01 Jihlava
Tel.: +420 774 570 365
E-mail: info@radnicni-jihlava.cz
Web: www.radnicni-jihlava.cz/

Restaurace La Oliva
Palackého 1, 586 01 Jihlava
Tel.: +420 776 411 451
E-mail: info@laoliva.cz
Web: www.laoliva.cz/

Hotel Antoň  - restaurace
Slavatovská 92, 588 56 Telč
Tel.: +420 774 026 200
E-mail: office@hotel-anton.cz
Web: www.hotel-anton.cz/

Restaurace U Hraběnky
Slavatovská 96, 588 56 Telč
Tel.:  +420 567 578 557
E-mail: recepce@hotel-uhrabenky.cz
Web: www.hotel-uhrabenky.cz/

Hotel Gustav Mahler - restaurace
Křížová 4, 586 01 Jihlava
Tel.: +420 567 564 405
E-mail: provoz@hotelgmahler.cz
Web: www.hotelgmahler.cz/cs/

Zámecký hotel Třešť
Dr. Richtra 234, 589 01 Třešť
Tel.: +420 567 224 247
E-mail: kancelar@zamek-trest.cz
Web: www.zamek-trest.cz/

Itinerář (PDF) ke stažení: klasterni-okruh.pdf
Mapový podklad (PDF): trasa-klasterniho-okruhu.png