Třebíč

Židé přicházeli na Vysočinu od raného středověku. Usazovali se v místech konání významných trhů, na křižovatkách dálkových obchodních cest a v podhradí panovnických sídel. Byli podřízeni přímo panovníkovi a za povolení usadit se v určitém místě museli platit nemalé částky. Po celá staletí byli skupinou obyvatel žijících na samém okraji společenské hierarchie. Všeobecná nenávist k nim vyplývala především ze zadluženosti místních obyvatel vůči židovským věřitelům. V raném středověku bylo totiž Židům zakázáno vlastnit půdu a věnovat se řemeslům a byl jim tak vnucen jediný způsob obživy – obchodování a půjčování peněz. Až do husitských válek žili Židé relativně klidně, sice mnohokrát utrpěli finanční ztráty způsobené zrušením veškerých dluhopisů, ale obávané pohromy se jim vyhnuly. Po roce 1451 byli však pod nejrůznějšími záminkami vypovídáni ze všech královských měst. Odcházeli proto do sousedních městeček a vesnic, v nichž byly položeny základy pro zdejší židovské obce. Teprve v průběhu druhé poloviny 18. století bylo Židům za poplatek udělováno právo pobytu, směli studovat na školách a provozovat řemesla. Skutečnou rovnoprávnost přinesl Židům rok 1849 a jejich společenský i hospodářský život se od základu změnil – mohli se volně stěhovat, prodávat nemovitosti, provozovat jakoukoli živnost, získali volební právo. Tyto změny se projevily ve stěhování Židů z vesnic do měst, v nichž se v té době velkou měrou zasloužili o rozvoj obchodu a průmyslu. Příznivý vývoj židovských náboženských obcí byl násilně přerušen nacistickou okupací. Největší pogrom vešel do dějin pod názvem holocaust. Na mnoha místech Vysočiny se setkáme s památkami na židovské osídlení – jednotlivými domy, čtvrtěmi, synagogami. Jejich rekonstrukci je v řadě měst věnována velká pozornost, a přestože synagogy neslouží svému původnímu účelu, jsou zpřístupněny veřejnosti jako výstavní nebo koncertní prostory. V důsledku necitlivého přístupu minulých desetiletí zůstaly však na četných místech jedinou památkou židovské hřbitovy.

filtr:

Batelov

Původní synagoga byla zničena v roce 1790 požárem. O čtyři roky později na tom samém místě vyrostla nová synagoga, která byla v roce 1825 klasicistně upravena. Bohoslužebným účelům sloužila synagoga…

více...

Golčův Jeníkov

V letech 1871–1873 byla vybudována synagoga v Golčově Jeníkově v novorománském slohu, která je doplněna maurskými dekoračními prvky. Nad hlavním štítem je zvenku napsáno zlaceným písmem Mojžíšovo Desatero,…

více...

Humpolec

První Židé přišli do Humpolce roku 1681 a jejich komunita se postupně zvětšovala. Roku 1724 však ještě samostatná synagoga ani škola neexistovaly, pro tyto účely byla využívána půda flusovny. V roce…

více...

Ledeč nad Sázavou

Židovskou synagogu najdeme nedaleko Husova náměstí v ulici na Potoce. Původní synagoga z roku 1606 byla dřevěná a po požáru v 18. století ji nahradila nová přízemní budova ve stylu vesnického baroka.…

více...

Nová Cerekev

Synagoga, která byla postavena roku 1855, patří mezi nejzajímavější židovské stavby v Kraji Vysočina a je jediná zachovalá svého druhu ve střední Evropě. Vystavěl ji Štěpán Walser. Tato stavba novorománského…

více...

Pacov

Klasicistní synagoga s pseudorománskými prvky pochází zřejmě z počátku 19. století.

více...

Police

První, v  historických pramenech doložená synagoga v  Polici, stávala na  návsi. Po  roce 1728 byla přestavěna na obytný dům. V Židovské ulici byla postavena další synagoga, ta však lehla popelem následkem…

více...

Polná

Stará synagoga stávala v  roce 1675 na  Dolním městě. Po  vzniku Židovského města na tzv. Horním městě postavila vrchnost od základu novou klenutou synagogu z kamene a cihel. Po četných požárech byla…

více...

Telč

Synagoga v Telči byla postavena v novorománském stylu roku 1904. Židovské obci sloužila až do druhé světové války, kdy bylo vybavení interiéru zcela zničeno nacisty. Poté, co válka skončila, přešla…

více...

Třebíč – Přední synagoga

Přední synagoga byla vybudována pravděpodobně v letech 1639–1642. Několikrát byla opravována a přestavována, například po velkém požáru v roce 1821. Zhruba o dvě stě později, v letech…

více...

Třebíč – Zadní synagoga

Zadní synagoga byla postavena v roce 1669 nebo krátce před ním. Židovská obec usilovala o rozšíření synagogy, které bylo v roce 1693 zamítnuté vrchností a navíc bylo přikázáno budovu zbourat. Přestože…

více...

Třešť

Po požáru v roce 1824, jenž zničil židovské ghetto v Třešti, byla díky finanční podpoře Izáka Wiesenwalda a sbírce občanů postavena empírová synagoga, kterou nalezneme severně od náměstí T. G. Masaryka…

více...

Velké Meziříčí – Nová synagoga

Stavba Nové synagogy byla dokončena v roce 1870 v novogotickém slohu podle projektu vídeňského architekta Augustina Prokopa. Její typický vzhled je dán použitým režným cihelným zdivem, na průčelí jsou…

více...

Velké Meziříčí – Stará synagoga

Stará synagoga ve Velkém Meziříčí byla postavena v roce 1695. Po otevření nové synagogy byla stará využívána jako sklad. Na konci minulého století byla opravena a od roku 1996 sloužila jako výstavní…

více...