Židovské hřbitovy

Židé přicházeli na Vysočinu od raného středověku. Usazovali se v místech konání významných trhů, na křižovatkách dálkových obchodních cest a v podhradí panovnických sídel. Byli podřízeni přímo panovníkovi a za povolení usadit se v určitém místě museli platit nemalé částky. Po celá staletí byli skupinou obyvatel žijících na samém okraji společenské hierarchie. Všeobecná nenávist k nim vyplývala především ze zadluženosti místních obyvatel vůči židovským věřitelům. V raném středověku bylo totiž Židům zakázáno vlastnit půdu a věnovat se řemeslům a byl jim tak vnucen jediný způsob obživy – obchodování a půjčování peněz. Až do husitských válek žili Židé relativně klidně, sice mnohokrát utrpěli finanční ztráty způsobené zrušením veškerých dluhopisů, ale obávané pohromy se jim vyhnuly. Po roce 1451 byli však pod nejrůznějšími záminkami vypovídáni ze všech královských měst. Odcházeli proto do sousedních městeček a vesnic, v nichž byly položeny základy pro zdejší židovské obce. Teprve v průběhu druhé poloviny 18. století bylo Židům za poplatek udělováno právo pobytu, směli studovat na školách a provozovat řemesla. Skutečnou rovnoprávnost přinesl Židům rok 1849 a jejich společenský i hospodářský život se od základu změnil – mohli se volně stěhovat, prodávat nemovitosti, provozovat jakoukoli živnost, získali volební právo. Tyto změny se projevily ve stěhování Židů z vesnic do měst, v nichž se v té době velkou měrou zasloužili o rozvoj obchodu a průmyslu. Příznivý vývoj židovských náboženských obcí byl násilně přerušen nacistickou okupací. Největší pogrom vešel do dějin pod názvem holocaust. Na mnoha místech Vysočiny se setkáme s památkami na židovské osídlení – jednotlivými domy, čtvrtěmi, synagogami. Jejich rekonstrukci je v řadě měst věnována velká pozornost, a přestože synagogy neslouží svému původnímu účelu, jsou zpřístupněny veřejnosti jako výstavní nebo koncertní prostory. V důsledku necitlivého přístupu minulých desetiletí zůstaly však na četných místech jedinou památkou židovské hřbitovy.

filtr:

Batelov

Někdejší přítomnost Židů v Batelově je připomínána pouze jejich náhrobky na hřbitově ukrytém v listnatém lese nedaleko obce. Hřbitov vznikl ve druhé polovině 15. století. Najdeme zde náhrobní kameny…

více...

Brtnice

Židé přišli do Brtnice údajně již ve 14. století. Tato skutečnost však není jasně prokazatelná. Doložena je až od poloviny 17. století. V období od konce 18. století do poloviny 19. století mělo v Brtnici…

více...

Černovice

Židovský hřbitov byl v  Černovicích založen již roku 1600 a  následně byl v  letech 1680 a 1785 rozšířen. Na hřbitově se nachází řada barokních a klasicistních náhrobků. Hřbitov byl opraven a na podzim…

více...

Golčův Jeníkov

Židovský hřbitov se nachází na západním konci Golčova Jeníkova. Podle ústní tradice byl založen patřně v první polovině 14. století, ale ve skutečnosti snad až na přelomu 17. a 18. století. Ve druhé…

více...

Havlíčkův Brod

Naprosto unikátní židovskou památku najdete asi 1,5 km severně od Havlíčkova Brodu (za hřbitovem). Uprostřed pole je ostrůvek vzrostlých stromů, které jsou vysázeny v pravidelných osách, tvořících aleje…

více...

Habry

K pravděpodobnému založení hřbitova došlo ve 14. století. Doložit jej je však možné až od první poloviny 17. století. Na hřbitově jsou zachované hodnotné barokní a klasicistní náhrobky a ten nejstarší…

více...

Hořepník

Židovský hřbitov, založený v  první polovině 17.  století, se nachází na  jihozápadním okraji obce Hořepník u  říčky Trnavy. Dochovalo se zde přes dvě stě náhrobků, přičemž nejstarší z nich se datuje…

více...

Horní Cerekev

Hřbitov s barokními náhrobky z první poloviny 18. století byl založen již ve století 17. Nejnovější náhrobky jsou z doby před druhou světovou válkou. Součástí hřbitova je i márnice se stanovou střechou.…

více...

Humpolec

Místní židovský hřbitov se nachází za městem Humpolec, nedaleko hradu Orlík. Byl založen počátkem 18. století a sloužil i okolním židovským obcím (Kaliště, Lipnice, Želiv, atd.). Později byl ještě dvakrát…

více...

Chotěboř

Židovský hřbitov v Chotěboři, který je velmi netradičně obklopen katolickým hřbitovem, byl založen v roce 1894. Svým stářím patří k nemladším židovským hřbitovům na našem území. Chotěbořská židovská…

více...

Jemnice

Židovský hřbitov byl v Jemnici založen v polovině 14. století a patří tak bezpochyby k nejstarším židovským pohřebištím na Moravě. Je zde asi 400 náhrobků a ty nejstarší pocházejí ze 17. století. V roce…

více...

Jihlava

Významnou památkou, která připomíná existenci židovské obce v Jihlavě, je židovský hřbitov. Byl založen v roce 1869 a čítá 1120 novodobých náhrobků. Počátkem 20. století byla u  vchodu postavena obřadní…

více...

Kamenice nad Lipou

Židovský hřbitov v Kamenici nad Lipou najdeme na okraji města. Toto místo skýtá krásný výhled do okolních krajiny. Hřbitov byl založený v roce 1803 a dochovalo se zde cca 150 náhrobních kamenů pocházejících…

více...

Košetice

Židé získávali k pohřbívání pozemky v těžko přístupných polohách a nebylo tomu jinak ani v Košeticích, kde se židovský hřbitov nachází v lese mezi porostem stromů jihovýchodně od obce. Přibližně v dnešním…

více...

Ledeč nad Sázavou

Jeden z nejstarších židovských hřbitovů v Čechách byl založen již na počátku 17. století, některé prameny udávají rok 1601. Najdeme jej na jihozápadním okraji města jako část areálu městského hřbitova.…

více...

Lukavec

Hřbitov byl založen nejpozději v první třetině 18. století, pravděpodobně však již mnohem dříve. Nachází se tu asi stovka náhrobků a jednoduchá márnice. Nejstarší datovaný náhrobní kámen je z roku 1725.

více...

Moravské Budějovice

Moravskobudějovičtí Židé zpočátku pohřbívali mrtvé na hřbitovech v okolních obcích – v Jemnici, Polici, či v Třebíči. Později si založili vlastní hřbitov, ten však zanikl v průběhu 18. století. V roce…

více...

Nová Cerekev

Starý židovský hřbitov, který se nachází 100 m severovýchodně od  synagogy, byl založen kolem roku 1690. Je zde dochováno 137 náhrobků s hebrejskými nápisy či v aramejštině. Nejstarší náhrobek je z roku…

více...

Pavlov

Jeden z nejmenších židovských hřbitovů v České republice se nachází asi 800 m v porostu stromů za obcí Pavlov. Jeho založení se odhaduje na přelom 18. a 19. století. Do dnešních dnů se dochovalo pouze…

více...

Pacov

Nejstarší dochované a čitelné náhrobky na židovském hřbitově v Pacově pocházejí z roku 1796. Židovský hřbitov byl však založen již v roce 1680 s poslední pohřeb se zde uskutečnil v roce 1969. Celkem…

více...

Police

Na jižním okraji obce Police najdeme zachovaný židovský hřbitov, který byl založen nejpozději v 17. století. Nachází se zde asi 300 kamenů a mezi nimi se najde nejedna cenná stéla barokního a klasicistního…

více...

Polná

Pohřebiště polenských Židů je umístěno na Dolním městě – Pod Kalvárií, kde bylo až do 2. poloviny 17. století původní sídliště několika židovských rodin. K založení hřbitova došlo pravděpodobně počátkem…

více...

Puklice

Hřbitov byl založen údajně již v 15. století a je zde dochována zhruba stovka náhrobků. Dle dostupné literatury je nejstarší náhrobek datován letopočtem 1421 (dnes již není identifikovatelný). Doložitelné…

více...

Střítež

Asi 500 m jihozápadním směrem od obce u Zámeckého rybníka se nachází židovský hřbitov, kde najdete náhrobky s hebrejskými, německými a českými nápisy. Pochází z doby v rozmezí 18.–20. století. Starší…

více...

Světlá nad Sázavou

Až do roku 1886 se pohřbívalo na tzv. starém hřbitově z roku 1742. Náhrobky z něj byly v průběhu nacistické okupace odvezeny. Nový Hřbitov vznikl v roce 1887 a se dochovalo zde asi 170 náhrobků. Některé…

více...

Telč

K výstavbě židovského hřbitova došlo až ve druhé polovině 19. století. Do té doby byli Židé z oblasti Telče pochováváni na hřbitově v nedaleké obci Velký Pečín. Telčský židovský hřbitov se nachází na jihovýchodním…

více...

Třebíč

Původní hřbitov středověkého židovského obyvatelstva není znám. Poprvé je židovský hřbitov na  Hrádku v  písemných pramenech nepřímo zmiňován v roce 1636 a to v souvislosti s nařízením vrchnosti o pohřbívání…

více...

Třešť

Židovský hřbitov v Třešti, který leží na jižním okraji města, byl založen přibližně v polovině 17. století. Na hřbitově nalezneme více než tisíc náhrobků barokního a klasicistního stylu, z nichž nejstarší…

více...

Velké Meziříčí

V roce 1650 zakoupili Židé pozemek pro zřízení hřbitova za 60 zlatých. Nachází se zde novorománská obřadní síň a  více než 1300 hrobů s  náhrobky. Nejstarší čitelný z  nich pochází z roku 1677. Hřbitov…

více...

Větrný Jeníkov

Zdejší židovský hřbitov byl založen pravděpodobně v první polovině 17. století a byli zde pochováváni také lidé židovského vyznání z okolních obcí Úsobí a Herálec. Dnes je na ploše 960m2 dochováno na 250…

více...