Třebíčsko

Průvodce Vysočinou > Co vidět > Historie

Bazilika sv. Prokopa - světové kulturní dědictví UNESCO

(Třebíč) Bazilika sv. Prokopa a židovská čtvť byly na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v roce 2003. Bazilika sv. Prokopa Románská bazilika stojí na místě původního dřevěného klášterního kostela. Stavba značn

Zámek a Muzeum Vysočiny Třebíč

Historie muzea souvisí s konáním národopisné výstavy v Praze v roce 1895, pro kterou se také na Třebíčsku uskutečnilo shromažďování sbírkových předmětů. Muzeum sídlí v prostorách bývalého Valdštejnského zámku, přestavěného v 16. stolet&iacu

Karlovo náměstí Třebíč

Karlovo náměstí je svou mimořádnou rozlohou (22 000 m2) jedním z největších v České republice (údajně po Václavském náměstí v Praze a náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích třetím největším). Dokumentuje tak význam města v době je

Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou

Původně renesanční zámek vznikl na místě gotické vodní tvrze a byl později přestavěn v rozsáhlý barokní zámecký komplex s farním kostelem sv. Markéty. Je obklopen pravidelnou zahradou francouzského typu, která přechází v přírodně krajinářsk&ya

Židovská čtvrť Třebíč

Třebíč kdysi patřila k významným střediskům židovské kultury na Moravě, jak dosvědčuje zdejší unikátně zachovaná čtvrť. První písemná zmínka o přítomnosti Židů v Třebíči je z roku 1338 a později z počátku 15. století. Tehdy zde žilo několik rodin na různýc

Bazilika sv. Prokopa - světové kulturní dědictví UNESCO

(Třebíč) Bazilika sv. Prokopa a židovská čtvť byly na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v roce 2003. Bazilika sv. Prokopa Románská bazilika stojí na místě původního dřevěného klášterního kostela. Stavba značn

Přední synagoga Třebíč

Přední synagoga, zvaná též Stará škola, byla postavena na místě dřívější dřevěné svatyně v letech 1639 - 1642 v barokním slohu. Byla často upravována a jedna z dobových zpráv dokonce říká, že v roce 1757 musela být o patro snížena, neboť budova tehdy převy&

Zadní synagoga Třebíč

Zadní synagoga byla postavena v roce 1669 nebo krátce před ním. Židovská obec usilovala o rozšíření synagogy, které bylo v roce 1693 zamítnuto vrchností a navíc bylo přikázáno budovu zbourat. Přestože na místo celkové demolice byla stržena „pouze“ střecha, budova značně

Barokní most v Náměšti nad Oslavou

(Náměšť nad Oslavou) Barokní most přes řeku Oslavu z roku 1737 patří k nejstarším zachovaným kamenným mostům v ČR a pro svou bohatou sochařskou výzdobu bývá připodobňován k pražskému Karlovu mostu. Je zdoben dvaceti sochami od J. Winterhaltera a A. Jelínka. Je dlouhý 62 metrů, široký 8 metrů a v nejvy

Židovská čtvrť - památka zapsaná na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO

(Třebíč) Židovská čtvť společně s Bazilikou sv. Prokopa byly na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v roce 2003. Území na levém břehu řeky Jihlavy bylo již od středověku osídleno převážně židovským obyvatelstvem. Postupný nárůst počtu o

Vesnická památková rezervace Dešov

První zmínka o obci pochází z roku 1398. V 15. století sídlili na místní tvrzi vladykové, cennou památkou je kaple Panny Marie Bolestné z roku 1781. Zástavba Dešova je uličního typu, domy jsou orientované do ulice svými štíty. Část území obce

Dům Seligmanna Bauera Třebíč

Dům Seligmanna Bauera je součástí historické zástavby židovského ghetta. Zmínka o něm je v pozemkové knize již z roku 1724. Muzeum přibližuje návštěvníkům způsob života zaniklé židovské komunity, především její běžné denní zvyky. Zajímavostí je př&

Zámecká ledovna - Třebíč

Objekt ledovny je využit využit pro instalaci kamenných prvků, které se dochovaly ze staveb v jejím bezprostředním okolí. Jde především o fragmenty stavebních dílů. Najdete zde zbytek schodu, patky sloupů, části ostění se žlábkováním nebo díly žeber z depozitu Muzea Vysočiny Tře

Státní zámek Náměšť nad Oslavou

Nejdůležitější památkou v Náměšti nad Oslavou je zámek, který tvoří dominantu města. Z původního gotického hradu se dochovala válcová kamenná obranná věž. V letech 1565 - 1578 za Jana Staršího ze Žerotína byl hrad přestavěn podle projektu architekta Gialdiho na rene

Židovský hřbitov Třebíč

Hřbitov byl založen ve svahu nad Týnským potokem ve dvacátých letech 17. století. Rozlehlý hřbitov s téměř třemi tisíci kamennými náhrobky, z nichž nejstarší pochází z roku 1631, patří k nejcennějším židovským hřbitovům na Moravě. Součástí hř

Naučná stezka Po stopách opatů a rabínů

(Třebíč) Třebíčské památky UNESCO propojuje naučná stezka „Po stopách opatů a rabínů“, která vám poodhalí něco ze života obou náboženských komunit, které po staletí v Třebíči žily v těsném sousedství. Seznámí vás s nejzajímavějš&iacut

Zřícenina hradu Lamberk

(Březník) Poblíž obce Březník byl ve druhé polovině 14. století vybudován hrad Lamberk. Na přelomu 14. a 15. století tu sídlil rytíř Jan, zvaný Sokol. Podnikal loupeživé výpravy a jako válečník dosáhl řady úspěchů na bitevním poli. Byl vojevůdcem markraběte Prokopa a stal se v&yacut

Zřícenina hradu Kraví Hora

(Kuroslepy) První zmínka o hradu nad soutokem Oslavy a Chvojnice, 7 km jihovýchodně od Náměště nad Oslavou, pochází z roku 1387. Počátkem 15. století proslula hradní posádka loupežemi po širokém okolí, nejčastěji loupeživé nájezdy směřovaly proti majetkům třebíčského kl

Zřícenina hradu Sedlec

(Náměšť nad Oslavou) Zbytky hradu se nalézají na ostrohu v meandru řeky Oslavy, 5 km jihovýchodně od Náměště nad Oslavou. Jeho původní název byl Nový hrad a byl založen pravděpodobně v rozmezí let 1375 - 1390. Jeho historie byla krátká, pravděpodobně byl zničen při velké akci moravských stavů, která byla n

Zřícenina Tasovský hrádek

Zřícenina gotické tvrze najdete na východním okraji obce Tasov na mírné vyvýšenině nad potokem Polom. Jde o zbytky kruhové zdi a brány gotické tvrze postavené během 2. pol. 14. stol., kolem roku 1390, která je od roku 1569 uváděná jako pustá. Na tvrzi sídlili svobodní

Zřícenina hradu Dub

(Tasov) Na návrší východně od obce je v borovém porostu ukryta zajímavá zřícenina zdejšího hradu. Ve formě predikátu je hrad uváděn zřejmě už v roce 1233 jako Tasov a v roce 1292 jako Tassenberg. Už v roce 1550 byl však pustý. Zachovalo se z něj klenutí obytné věže (někdy mylně p

Zřícenina hradu Holoubek

(Třebenice) Pozůstatky středověkého hradu nad údolím řeky Jihlavy se nacházejí u obce Plešice, přibližně 8 km jihozápadně od Náměště nad Oslavou. V protikladu se svým mírumilovným názvem se na přelomu 14. a 15. století hrad stal obávaným sídlem loupežníků. Proto roku 14

Meziválečná architektura Třebíč

Třebíč není bohatá jen na historické památky, ale je zde i řada dokladů špičkové architektury meziválečného období. BÝVALA MĚSTSKÁ SPOŘITELNA Na rohu Karlova náměstí a Jihlavské brány stojí bývalá městs

Mstěnice - zaniklá středověká ves s tvrzí

(Hrotovice) Zaniklá středověká tvrz (cca 4 km jižně od Hrotovic) je poprvé v písemných pramenech zmiňovaná v roce 1393. Ves byla zničena v roce 1468 uherským vojskem krále Matyáše Korvína při tažení na Třebíč. Probíhá zde archeologický výzkum, který má zásadn

Zřícenina hradu Kozlov

(Hartvíkovice) Hrad stával na strmém skalnatém hřebenu v meandru řeky Jihlavy nedaleko Hartvíkovic. Vybudování Dalešické přehrady učinilo zbytky hradu prakticky nepřístupnými. Hrad vybudoval v polovině 14. století některý z manů třebíčského kláštera jako protiváhu blízk&eacutVěžový Vodojem Kostelíček Na Strážné hoře v Třebíči

Po skončení první světové války se město Třebíč potýkalo s velkým nedostatkem pitné vody. Důvodem byl rozvoj průmyslu, zejména kožedělného, i růst počtu obyvatel města. Ve 20. letech minulého století b

Kostel sv. Stanislava Jemnice

Hlavní dominantou města Jemnice je kostel sv. Stanislava se štíhlou věží, svítící daleko do kraje. Její elegantní silueta vítá jako první návštěvníky z celého okolí. Ko

Malovaný dům Třebíč

Malovaný dům (Karlovo náměstí 53) dal postavit koncem 16. století benátský kupec Francesco Calligardi a zřídil v něm obchod s koloniálním zbožím. Výstavnému domu se podle majitele začalo říkat Franti

Zámek - Muzeum řemesel Moravské Budějovice

Zámek nechal vystavět hrabě Jindřich Rudolf Schaumburk z radnice a čtyř měšťanských domů v druhé polovině 17. století. Od roku 1947 bylo v jeho prostorách umístěno Krajinské muzeum, roku 1969 začleněno do Západomoravsk&eac

Zámek Dukovany

V květnu roku 2017 otevřela své brány nová expozice zámeckého bydlení v prvním patře hlavní budovy zámku Dukovany. Návštěvníci si mohou prohlédnout celkem sedm zámeckých salonů za

Zámek Budišov

Zámek stojí na místě původní středověké vodní tvrze, přebudované v 70. letech 16. století. Dnešní barokní podobu získal zámek přestavbou v roce 1715, pozdně barokní úpravy byly proveden

Zámek Police

Starobylá obec Police se rozkládá na Moravě v historickém hraničním území, mezi historií vonícími městy Slavonicemi, Jemnicí, Moravskými Budějovicemi, poblíž hradu Bítova, zříceniny hrad

Kostel sv. Jana Křtitele a Farní úřad v Náměšti nad Oslavou

(Náměšť nad Oslavou) Barokní děkanský kostel sv. Jana Křtitele byl postaven hrabětem Janem Baptistou z Werdenbergu v roce 1639. Původně na tomto místě stával starý románský kostel. Ten v roce 1629 spolu s celým městečkem padl za oběť v

Kostel sv. Petra a Pavla, Tasov

Kostel byl vybudován na místě původního kostela, jehož nejstarší část pochází z 12. století. K rozsáhlému polygonálnímu presbytáři byly přistavěny ostatní částí chr&aacut

Židovská čtvrť Police

Do obce Police přišly pravděpodobně první rodiny již v průběhu 16. století. Nejstarší písemný doklad z roku 1671 říká, že do Police přišli židovští obyvatelé z Vídně. Avšak i zde ve

Židovský hřbitov Police

Na jižním okraji obce Police najdeme zachovaný židovský hřbitov, který byl založen nejpozději v 17. století. Nachází se zde asi 300 kamenů a mezi nimi se najde nejedna cenná stéla barokního a klasicistního typu. N

Synagoga Police

První v historických pramenech doložená synagoga v Polici stávala na návsi. Po roce 1728 byla přestavěna na obytný dům. V Židovské ulici byla postavena další synagoga, ta však lehla popelem následkem požáru

Židovská čtvrť Jemnice

Město Jemnice patří k obcím, kde se židovská obec řadí k nejstarším v České republice. První písemná zmínka je již z roku 1336. Z původní židovské čtvrti, která sousedila s náměst&ia

Zámek Jemnice

Zámek vznikl přestavbou zeměpanského hradu založeného patrně v první polovině 13. století. Dochované části nárožních věží poskytují důkazy, že původní hrad měl pravidelnou dispozici typu francouzsk&ea

Židovský hřbitov Jemnice

Jelikož se hřbitov nalézá ve stejných místech jako na počátku existence židovské obce ve 14. století, patří bezpochyby k nejstarším židovským pohřebištím na Moravě. Najdeme ho asi 200 m jihoz&

Kostel sv. Víta Jemnice

Ke gotické architektuře řadíme také kostel sv.Víta, postavený na východním okraji Jemnice. Zachoval se nám v porušeném stavu jako zbytek zrušeného a odklizeného františkánského kl&aac

Kostel sv. Jakuba Jemnice

V pradávných dobách vyhloubila Želetavka v prostoru Jemnice hluboké a široké údolí. Na jeho dně a po jeho svazích jsou roztroušena stavení zemědělců a domy ostatních obyvatel. Byla to kdysi trhová ves,

Pravoslavný chrám sv. Václava a sv. Ludmily Třebíč

Byl postaven v první polovině 20. století (1939-40). Autorem ikon na stěnách, ikonostasu a také nástěnných maleb je V. Kolomacký - kněz, projektant a malíř. Zajímavostí kostela je jeho báň, která je po

Kostel sv. Markéty Jaroměřice nad Rokytnou

Rovnocennou a nedílnou součást zámeckého souboru tvoří děkanský chrám sv

Kostel sv. Vavřince Hrotovice

Původně románský kostel sv. Vavřince byl v polovině 14. století goticky přestavěn a ve druhé polovině 17. století barokně upraven.

Kostel sv. Gotharda a Nanebevzetí Panny Marie Budišov

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Gotharda pochází z 12. století. Z původní stavby se zachovala dvě původní románská okna na jižní straně stavby. Kostel byl založen třebíčskými benediktýny,

Kaple Povýšení sv. Kříže - Kostelíček Třebíč

Třebíčský stavitel Jan Fulík je autorem stavby kaple Povýšení sv. Kříže zvanou Kostelíček. Kaple byla postavena roku 1644-5. Má půdorys kříže a obloukový portál. Za povšimnutí stojí iZřícenina hradu Čalonice

(Dalešice) Přibližně 2 km severovýchodně od obce Dalešice, na skalnatém výběžku nad údolím řeky Jihlavy, se dochovaly nepatrné zbytky hradu, jehož okolí zatopila voda Dalešické přehrady. Acheologickým výzkumem bylo

Větrný mlýn Třebíč

Větrný mlýn tzv. holandského typu je neodmyslitelnou součástí třebíčské části zvané Kanciborek. Několikapodlažní budova větrného mlýnu byla postaven roku 1836 a mlýn sloužil k mletí smrkov&e

Gloriet

(Náměšť nad Oslavou) Gloriet je lovecký pavilon na kopci nad řekou Oslavou v okrese Třebíč. Altán byl postaven v roce 1830 na popud majitele panství a nedalekého zámečku na Vlčím kopci Jindřicha Viléma III. Haugwitze. Objekt je chráněn jako kulturn

Hradby v Jemnici

(Jemnice) Jemnice náležela v kraji mezi první města, která měla pevné hradby.Dal ji opevnit Přemysl Otakar I. v roce 1227. Hradby byly zděné a o jejich pevnosti se později zmiňuje i Velké Janovo privilegium z roku 1327. Hradební zeď byla zbudována kolem celého města, postaveného na vyso

Hrobka Haugwitzů Náměšť nad Oslavou

V letech 1822 - 1825 vystavěli Haugwitzové u dnešního městského hřbitova rodinnou hrobku v empírovém slohu. Přízemní stavba obdélníkového půdorysu s předsíní je z venkovní strany členěna pásovými římsami a rustikou, nikami, lunetovými okny a střízlivě zdobena sepulkrál

Plešice

(Třebenice) O Středověkém opevnění jehož pozůstatky se nacházejí na vysokém ostrohu 2,3 kilometru severovýchodně od Plešic není písemných zpráv. Že by se jednalo o plešické vladycké sídlo, jev&iacu

Hrad Kokštejn

(Hartvíkovice) Hrad Kokštejn (též Kufštejn) stával na skále nad Dalešickou přehradou u obce Hartvíkovice. Hrad byl postaven ve 2. polovině 14. století many třebíčského kláštera. Informací o hradu není mnoho, j

Domy na náměstí Jemnice

Historické jádro města Jemnice a náměstí Svobody je jako celek zapsáno do seznamu kulturních památek. Město představuje nepravidelně okrouhlé území vymezené hradbami. Na náměstí Svobody převažují patrové domy přestavěné většinou v 18. a 19. stol. Po velkém požáru v roc

Zřícenina hradu Rabštejn

(Dukovany) Hrad se v dávných dobách tyčil na strmém skalisku nad řekou Jihlavou. Kdy byl hrad postaven a kdo ho dal zbudovat není přesně doloženo. (Hrad tento založil prý Konrád Brněnský, syn Břeti

Černý dům Třebíč

Dalším překrásně sgrafitem zdobeným domem přímo na Karlově náměstí je tzv. "Černý dům" mydlářského mistra Jana Rábla ze 17. století, který jen podtrhuje společenskou prestiž bývalého

Hrobka Pallavicini Jemnice

Od roku 1841 do roku 1945 byl jemnický velkostatek v majetku příslušníků rodu Pallavicini. Ti vybudovali v roce 1902 na mírném návrší u chotěbudické silnice asi půl hodiny pěšky od Jemnice architektonicky náročnou hrobku. Je to pozoruhodné dílo stavitelského umění. V půdorysu

Zámecký park Jemnice

První zmínka o zámecké zahradě je z roku 1665, kdy bylo zaznamenáno placení za materiál potřebný ke stavbě vodotrysku. Avšak lze předpokládat, že historie zahrady sahá ještě o něco dál. Roku 1755 zdědil Jemnici hrabě Daun, za jehož vlády byla upravena již existující st

Židovská čtvrť Moravské Budějovice

První zmínka o Židech v Moravských Budějovicích pochází již ze 14. století. Středověká židovská čtvrť se synagogou a hřbitovem zde zanikla po vypovězení Židů z města v roce 1564. Novodobé osídlen&iacu

Židovský hřbitov Moravské Budějovice

Moravskobudějovičtí Židé zpočátku mrtvé pohřbívali na hřbitovech v okolních obcích – v Jemnici, Polici nebo v Třebíči. Později si založili vlastní hřbitov, ten však zanikl v průběhu 18. století. V roce 1908 poskytlo město pozemek na zřízení nového hřbitova. Hřbitov s

Zámecká obora Náměšť nad Oslavou

Obora leží mezi obcemi Kralice nad Oslavou, Otradice a Náměští nad Oslavou. Založena byla patrně již v průběhu 16. století, na dnešních 290 ha se rozšířila o tři století později. Obora je známá chovem da

Kostel Nejsvětější Trojice Třebíč

Na počátku 16. století byl jižně od Třebíče mimo městské hradby vybudován jednolodní kostel Nejsvětější Trojice. Jeho přesnou původní podobu neznáme, byl však mnohem menší než dnes a uměleck&yac

Chrám Proměnění páně Třebíč

Na místě bývalého bratrského sboru a školy byl v roce 1693 postaven chrám Proměnění páně, který je součástí kapucínského kláštera. Jeho věž, pro kapucínské

Evangelický kostel Třebíč

Evangelický kostel na Bráfově třídě byl postaven v secesním slohu v roce 1910. Autorem návrhu je arch. Zlatohlávek.

Kamenný kříž a pomník Hrotovice

Kamenný kříž a pomník uprostřed náměstí a pomník na čelní straně zámku jsou připomínkami hrotovické tragedie z 8. května 1945, kdy zde na samém konci války při výbuchu omylem shozené bomby z

Kostel sv. Martina Třebíč

Na vyvýšenině jihozápadně od městského tržiště byl od sklonku 60. let 13. století budován farní kostel sv. Martina, který se i se hřbitovem v jeho blízkosti stal součástí areálu středověké T

Kostel sv. Anny a Narození Panny Marie Přibyslavice

Poutní barokní kostel byl postaven u původního románského kostela sv. Anny a Jakuba Většího z r. 1224, na kterém se zázračně projevila malba Panny Marie. Jeho stavbu zadal hrabě Antonín Rombald Collalto v roce 1724. Stavba

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.