Třebíčsko

Průvodce Vysočinou > Co vidět > Příroda

Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step

(Mohelno) Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step na rozloze 57 ha je unikátním územím, jehož význam přesahuje hranice České republiky. Zvláštnost území je dána neopakovatelným reliéfem terénu a především geologickým podložím, které je tvořeno horninou hadcem neboli serpentinitem. Řeka Jihlava vytváří hluboce zaříznutý meandr, lidově nazývaný Čertův ocaPřírodní park Střední Pojihlaví

(Mohelno) Přírodní park je ukázkou vývoje středních toků moravských řek. Rozkládá se na území Třebíčska, Znojemska a Brněnska a zaujímá poslední nezatopený úsek středního kaňonovitého toku řeky Jihlavy mezi Mohelnem a Ivančicemi. V lesnaté krajině s pestrým výčtem chráněný

Přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice

(Kuroslepy) Údolí Oslavy a Chvojnice (2 309 ha) - turisticky přitažlivá pahorkatina s množstvím turistických značených cest vedoucích okolo zřícenin dávných hradů, hluboké údolí meandrující řeky Oslavy lemované nepřístupnými svahy a skálami, zdobené dubovými a borovými lesy a zbytk

Přírodní park Rokytná

(Příštpo) Přírodní park Rokytná se rozprostírá na Třebíčsku nedaleko Jaroměřic nad Rokytnou, 9 km východně od Moravských Budějovic a 4 km jižně od jaderné elektrárny Dukovany. Byl zřízen za účelem zachován

Přírodní park Třebíčsko

(Trnava) Přírodní park Třebíčsko se rozkládá severně od Třebíče a jeho rozloha je téměř 10 000 hektarů. Jeho krajinný ráz tvoří balvanité ostrůvky s lesíky a křovinami, rybníky, remízky i jednotliPamátná lípa Jemnice

V době životní síly muselo jít o strom hodně košatý a mohutný. Dnes vyrůstají z ušlechtilého, a z velké části ztrouchnivělého kmene jenom tři poměrně slabé větve, které se v létě ještě zazelenají na důkaz toho, že lípa zcela neodumřela. Kmen je nahoře, v místech, k

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.