Velká Bíteš

Původní osada byla založena v mělké kotlině na křižovatce obchodních cest před rokem 1200. Prvním věrohodným dokumentem svědčícím o její existenci je latinsky psaný pergamen krále Václava datovaný kolem roku 1240, který patří k nejstarším dochovaným písemnostem na Moravě. Charakter města osada získala již v průběhu 14. století a toto postavení bylo roku 1408 potvrzeno panem Lackem z Kravař, zemským hejtmanem a hofmistrem krále Václava IV. Středověk Bíteš obdařil výsadami a ta se stala hospodářským a správním střediskem rozsáhlého panství. Na mapách byla uváděna jako opevněné město s kostelní tvrzí. Dobové prameny ji řadily do první desítky měst jihozápadní Moravy.
Centrem města je historické jádro, které bylo prohlášeno městskou památkovou zónou s vzácně neporušenou urbanistickou koncepcí. Od středověku je tvoří podélné prostorné náměstí vroubené měšťanskými domy, z něhož vyhýbají dvě ulice ke kostelu, který dominuje tomuto uskupení. Celý prostor byl postupně obehnán hradbami se samostatným opevněním kostela jako tvrze. Náměstí je situováno ve směru východo-západním při staré komunikaci Brno - Jihlava a kdysi sloužilo jako tržiště. Tradice velkých jarmarků se udržela až do roku 1938.
Původní vzhled domů se nedochoval kvůli častým požárům v minulosti a také v důsledku válečných událostí, kdy na středověkých patrových sklepeních zničených právovárečných domů byly postaveny nové budovy. Více informací


Turistické informační centrum Velká Bíteš
Masarykovo náměstí 5
595 01 Velká Bíteš
tel.: +420 566 532 598
e-mail: tic@bitessko.com
www.bitessko.com 

Fotogalerie

 
 
 

Mapa

Komentáře

Navštivte v okolí

Městské opevnění ve Velké Bíteši

(Velká Bíteš) Městské opevnění vznikalo zřejmě v průběhu 15. století. Skládalo se z obvodových hradeb a tří bran s ochrannými příkopy a padacími mosty. Dvě brány byly situovány na protilehlých

Velká Bíteš

Původní osada byla založena v mělké kotlině na křižovatce obchodních cest před rokem 1200. Prvním věrohodným dokumentem svědčícím o jej&ia

Kostel sv. Jana Křtitele Velká Bíteš

Dominantou města je kostel sv. Jana Křtitele situovaný v severní vyvýšené části Velké Bíteše. Původní pozdně románs

Městské muzeum Velká Bíteš

Proti radnici je situován dům č. 5, v němž sídlí městské muzeum. Dům má bohatou historii a patří k nejvýznamnějším ve Velké Bíteši. Před čtyřmi staletími tu býval kostelík č

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.