Z Humpolce krajinou G. Mahlera

Během pozoruhodné cesty z Humpolce do Lipnice nad Sázavou se podíváme k rodnému domu proslulého hudebního skladatele i na zbytky starodávné tvrze v Proseči. V Lipnici nad Sázavou nás čeká prohlídka velkolepého hradu a můžeme se zastavit i v hostinci, kam chodíval Jaroslav Hašek a kde se zrodilo jedno z nejvýznamnějších děl české literatury - román Osudy dobrého vojáka Švejka. Při zpáteční cestě si užijeme krásnou přírodu Orlovských lesů, vystoupáme na vrchol Orlík a prohlédneme si nedalekou zříceninu středověkého hradu.

Naším výchozím bodem je město Humpolec proslulé jak bohatou historií, zajímavými památkami a významným rodinným pivovarem, tak i nezapomenutelným výrokem z kultovní komedie Marečku, podejte mi pero!. V budově kina na Havlíčkově náměstí bylo dokonce otevřeno HLINÍKárium rozvíjející právě kult Hliníka, který se ve zmiňovaném filmu odstěhoval do Humpolce. Mezi hlavní turistická lákadla zde ovšem patří majestátní kostel sv. Mikuláše na Horním náměstí s 53 m vysokou vyhlídkovou věží. Během cesty vzhůru po 111 schodech se můžete zastavit ve třech mezipatrech a prohlédnout si výstavy týkající se historie města i kostela, dva mohutné zvony a závaží věžních hodin. K dalším městským památkám patří i budova radnice, evangelický kostel, bývalá židovská synagoga a muzeum Dr. Aleše Hrdličky, které už od r. 1895 shromažďuje duchovní i hmotné památky charakterizující oblast Českého Horácka.
Z Humpolce vyjíždíme po vedlejší silnici kolem rybníku Beruš, přes Horní Rápotice do Kaliště. Zde se nachází rodný dům uznávaného hudebního skladatele a dirigenta Gustava Mahlera a na návsi za kostelem je umístěn soubor moderních abstraktních kamenných plastik. Další zastávkou je vesnička Proseč, ve které jsou zbytky gotické tvrze, pocházející patrně z konce 14. století. Tvrz s přilehlým dvorem byla zřejmě využívána k hospodářským účelům, ale po ztrátě této funkce započalo její rozebírání na stavební kámen pro okolní domy. Dnes zde zbylo významné torzo věže s klenutým vstupem, boží muka a informační panel s historií tvrze. Kousek za rybníkem Pařez a usedlostí ve Starých Hutí odbočíme podle červené značky ze silnice na polní pěšinu a pak přes les dojedeme do Rejčkova. Celou dobu sice jedeme převážně otevřenou mírně kopcovitou krajinou, ovšem až teď cestou do Dolního Města se před námi otevírají kouzelné výhledy do kraje s úchvatnou dominantou Lipnického hradu. Projedeme okolo pozoruhodného středověkého kostela v Loukově a z údolí Pstružného potoka si šlápneme do pořádného kopce, na jehož vrcholku se však vyjímá majestátní hrad s malebným městečkem v podhradí.
Město Lipnice nad Sázavou bylo založeno společně s hradem a brzo se stává významným opevněným sídlem. K významným pamětihodnostem zde patří památník ? dům Jaroslava Haška, hospoda U české koruny, kde rád vysedával právě Hašek a zrodili se zde světově proslulé Osudy dobrého vojáka Švejka, úhledné náměstí s kostelem sv. Víta a sochami, zřícenina Bílé věže, torzo Dolní brány, zvonice a další. Nejpůsobivější památkou, která už zdálky jako magnet k sobě vábí návštěvníky, je však jeden z nejmohutnějších českých šlechtických hradů - Lipnice. Založil jej na počátku 14. století mocný rod Lichtemburků a i přes nepřízeň osudu (obléhání a poboření za třicetileté války, ničivé požáry) ho můžou dodnes obdivovat řady turistů. Během prohlídky na nás čeká monumentální architektura středověkého hradu, gotická kaple, rozsáhlé sklepní prostory s bývalou hodovní síní Jindřicha z Lipé, nezapomenutelné daleké výhledy z hradních věží a v neposlední řadě i zajímavé hradní expozice.
Z Lipnice se vracíme do Humpolce po modré značce a pojedeme místy i divokým terénem, kterému se však sváteční cyklisté mohou vyhnout po značené cyklotrase č. 4155. V hustých Orlovských lesích na nás čeká nejedno terénní stoupání a sjezd, z nichž obzvláště výstup k vrcholu Orlík, prověří naší fyzickou i technickou připravenost. Poslední zastávkou před závěrečným sešupem do Humpolce, bude návštěva zříceniny hradu Orlík. Z mohutného středověkého hradu se tu dochovala část hlavní věže (nejvýraznější symbol hradu), zbytky zdiva starého paláce, druhá brána a bašta z pol. 15. stol., jež jsou nejzachovalejší na celém hradě a obvodové zdivo s okenními otvory nového paláce a bastionu. O víkendech zde můžeme vidět ukázky starých řemesel, repliku středověké keramické pece či rekonstruovanou hradní kuchyni s autentickou chlebovou pecí.

Celkem 37,5 km.
Náročnost 2-3.Infocentrum Humpolec
Havlíčkovo náměstí 91
396 01 Humpolec
tel.: +420 565 532 479
e-mail: mekis@infohumpolec.cz
www.infohumpolec.cz


 

Fotogalerie

 

Komentáře

Navštivte v okolí

2006 Po stopách historie v Humpolci (22.06.2006)

(Humpolec) V červnu byla v Humpolci otevřena nová pětikilometrová naučná stezka, která turisty provede městem po nejvýznamnějších historických stavbách. Okruh začíná na humpoleckém Horním

Evangelický kostel Humpolec

V letech 1861-2 probíhala stavba evangelického kostela podle plánů stavitele J. Martina. Byl vysvěcen v roce 1862 a později k němu byla přistavěna věž, která byl

Toleranční kostel Humpolec

První toleranční kostel v Čechách byl postaven v roce 1785 v barokním slohu.

Kulturní památka - dům č.p. 800 Humpolec

Dům č.p. 800 byl zapsán do ústředního seznamu kulturních památek díky jedinečné architektuře, kterou budově vtiskl Ing. Arch. Josef Gočár.

Židovská čtvrť na Zichpili, Humpolec

Čtvrť Zichpil a Židovské město je lokalita v Humpolci a najdete ji mezi Horním náměstím a hřbitovem. První Židé, v té době ještě za

Hliník - neslavnější přistěhovalec

(Humpolec) "Hliník se odstěhoval do Humpolce," tato věta, která zazněla několikrát ve filmu Marečku, podejte mi pero! z úst herce Zdeňka Srstky, přivedla před časem partu nadšenců k myšlence, že

Jindřich Honzl (1894 Humpolec - 1953 Praha), český režisér, divadelní teoretik a kritik

Pod rejstříkovým číslem 44662 / 3-5867 se v Ústředním seznamu kulturních památek ČR eviduje pamětní deska na Jindřicha Honzla. Dnes je v značně poškozeném stavu uložena v městském

Gustav Mahler (1860 Kaliště - 1911 Vídeň), hudební skladatel

(Humpolec) Jeden z největších světových dirigentů, více doceněný ve Vídni než ve svých rodných Čechách, se narodil v roce 1860 v Kali&scaro

Zřícenina hradu Orlík

(Humpolec) Hrad byl vybudován na konci 14. století. Zachovala se z něj mohutná hranolová věž a vstupní brána, které chránily hrad z nejsnáze p

Městská naučná stezka Po stopách historie

(Humpolec) Městská naučná stezka s názvem „Po stopách historie“ prochází historickými částmi města Humpolec. Výchozí bod trasy je umístěn na největším humpoleckém náměstí - Horním n

Naučná stezka Březina

(Humpolec) Na okružní naučné stezce o délce 9 km je 16 zastávek, na nichž se seznámíme s geologií, historií a ekologií Humpolecka a rovněž se zříceninou středověkého hradu Orlíku u Humpolce.

Humpolec

Osada Humpolec, ležící na staré zemské stezce, je připomínána v historických pramenech ze 12. století. Osada patřila řádu Německ&

Muzeum Dr. Aleše Hrdličky

(Humpolec) Humpolecké muzeum bylo založeno v roce 1895 a řadí se tak mezi nejstarší muzea na Vysočině. K prohlídce nabízí pět stálých expozi

Děkanský chrám sv. Mikuláše, Humpolec

Dominantou města a současně i nejstarší stavební památkou je děkanský chrám sv. Mikuláše, založený želivskými premonstr&a

HLINÍKárium - recesistické muzeum věnované našemu nejslavnějšímu přistěhovalci

(Humpolec) Hlliník se odstěhoval do Humpolce! Větu ze známého filmu Marečku, podejte mi pero! zná snad každý a ví o co jde. Hliník proslavil Humpolec natol

Rodinný pivovar Bernard a.s., Humpolec

Nejstarší doložená zmínka o měšťanském pivovarství v Humpolci pochází z roku 1371. Tehdy se však jednalo o vaření pi

Radnice Humpolec

Hornímu náměstí vévodí architektonicky velmi cenná budova radnice z roku 1914 zdobená sochami Františka Fialy, známého jako Ferenc Futurista. Dále se na výzdobě radnice podílel akademic

Městské koupaliště Žabák Humpolec

Koupaliště nabízí vyžití ve velkém bazénu, který se dělí na plaveckou část a relaxační část, kde je k dispozici &s

Naučnou Březinovou stezkou v okolí Humpolce, městská památková zóna v Pelhřimově a Křemešnický okruh

(Humpolec) Tento výlet vyváženě kombinuje procházky v přírodě s poznáváním historických míst a nabídne Vám nevšedně pestrou paletu významných pozoruhodností. Výlet můžem

Z Humpolce po stopách osobností

(Humpolec) Naším výchozím bodem je město Humpolec, proslulé jak bohatou historií, zajímavými památkami, tak i nezapomenutelným výrokem z kultovní komedie „Marečku, podejte mi pero!

Humpolec, Pelhřimov a Křemešnický okruh

Tento výlet kombinuje procházky v přírodě s poznáváním historických míst. Nabídne vám nevšedně pestrou paletu významných pamětihodností. Výlet zahájíme v Humpol

Židovský hřbitov Humpolec

Místní židovský hřbitov se nachází za městem Humpolec, nedaleko hradu Orlík. Byl založen počátkem 18. století a sloužil i okolní

Z Humpolce krajinou G. Mahlera

(Humpolec) Během pozoruhodné cesty z Humpolce do Lipnice nad Sázavou se podíváme k rodnému domu proslulého hudebního skladatele i na zbytky starodávné tvrze v Proseči. V Lipnici nad Sázavou nás

Vyhlídkový ochoz kostela sv. Mikuláše, Humpolec

Kostelní věž je vysoká 53 metrů, dnešní podobu získala při rekonstrukci kostela na konci 19. století. Cesta na ochoz vede po 111 schodech do vý&

Skanzen Zichpil Humpolec

Čtvrť Zichpil spolu s Židovským městem je lokalita, která se nalézá v Humpolci mezi Horním náměstím a hřbitovem. Židé se v Humpolci za

Jezdecká stezka ČEJOVSKÝ KOPEC - ÚHOŘILKA (zelená)

(Humpolec) 17,5 km Žlutá jezdecká spojka Humpolec /Dusilov a zeleně značená trasa: Čejovský kopec - Boňkov - Koječín - Pejchalův

Běžecké lyžařské trasy v okolí Humpolce

(Humpolec) V okolí Humpolce se nachází bezmála 70 km turistických běžeckých tras rozdělených do čtyř okruhů. Tyto trasy jsou průběžně a v závi

Jižní okruh okolo Humpolce

(Humpolec) Upravená trasa začíná na okraji Humpolce u sportovního areálu v Okružní ulici. U Bysterské hájovny pak odbočíme doleva k obci Plačkov. Cestou mineme místo, kterému se říká U sv. Vá

Severní okruh okolo Humpolce

(Humpolec) Nenáročné lyžařské putování začíná na severním okraji Humpolce u areálu školního statku. Značená trasa pokračuje směrem k obci Čejov, otevřenou krajinou po úbočí Vránovy skál

Synagoga Humpolec

První Židé přišli do Humpolce roku 1681 a jejich komunita se postupně zvětšovala. Roku 1724 však ještě samostatná synagoga ani škola nee

Lanové centrum Pavouk Humpolec

Lanové centrum je navrženo ve shodě s platnými evropskými normami a ověřeno posouzením shody nezávislou autorizovanou osobou. Lanové centrum se skládá ze dvou hlavních částí:

Věž zříceniny hradu Orlík

(Humpolec) Hrad byl vybudován na konci 14. století. Zachovala se z něj mohutná hranolová věž a vstupní brána, které chránily hrad z nejsnáze p

Zóna pro umění 8smička

(Humpolec) Zóna pro umění 8smička se nachází v Humpolci v prostoru bývalé textilní továrny označované v minulosti jako z&aac

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.