Za vlčím vytím a dalekými rozhledy

Na začátku výletu se svezeme místním vláčkem, poté půjdeme lesem a budeme hledat památník posledního vlka na Vysočině. Vystoupíme na kopce s dalekým výhledem - Kamenice a Metodka. Lesem dojdeme do nejvýše položené obce na Českomoravské vrchovině, Studnic, a při zpáteční cestě do Nového Města se zastavíme ve známé Maršovské rychtě. Absolvovat výlet na kole příliš nedoporučujeme, některé úseky, zvláště stoupání ke Studnicím, jsou téměř nesjízdné.

Z vlakového nádraží v Novém Městě na Moravě se svezeme vláčkem jednu zastávku do stanice Olešná na Moravě, nejvýše položené stanice (631 metrů) na trati Tišnov - Žďár nad Sázavou. Ze zastávky půjdeme po silničce do Zubří, značena modře.
První písemná zmínka o obci Zubří pochází z roku 1348. Název obce připomíná erb pánů zubří hlavy, Pernštejnů, k jejichž panství dříve obec patřila. Na návsi se zastavíme u netradičního rozcestníku, kde se můžeme dozvědět, kudy se dostat "Nikam, tam a zpátky, ke šťastným zítřkům, do horoucích pekel".
Ze Zubří pokračujeme dále po modré; když vystoupáme nad vesnici, nezapomeneme se rozhlédnout po okolní kopcovité krajině, které vévodí vlevo před námi Pohledecká skála se dvěma stožáry vojenského objektu. Cesta klesá k Zuberskému rybníku, u jeho hráze se objevuje žlutá značka, kterou budeme dále sledovat. Asi po jednom kilometru u orientace Koníkovské podlesí, rozcestí odbočíme na lesní cestu. Následuje několik ostrých stoupání a klesání, žlutá značka několikrát kříží lesní silničky. Pečlivě sledujeme značku, neboť cesta se velmi klikatí. Konečně nás značka přivede na malou mýtinu, ze které si uděláme krátkou odbočku k památníčku posledního vlka na Vysočině. Dostaneme se k němu přes pravý horní roh této mýtiny (bez značení). Text na pomníčku z bílého kamene po pravé straně mezi dvěma buky nám připomíná rok 1830, kdy na tomto místě zastřelil revírník V. Marzik posledního vlka na Vysočině. Vrátíme se zpět na žlutou, stezka se napojuje na silničku (cyklotrasa číslo 1), zde je třeba sledovat značku zvlášť pečlivě, abychom nepřehlédli odbočku po pravé straně k prvnímu rozhledovému místu Kamenice. Z vrcholu Kamenice ve výšce 780 metrů můžeme obdivovat krásnou část Vysočiny, a to horní Svratecko, zejména Jimramovsko. Vrátíme se zpět ke žluté značce, cesta pokračuje travnatým terénem podél lesa, později po silničce (cyklotrasa číslo 1), překročíme silnici vedoucí z Nového Města na Moravě do Jimramova (opět pěkný výhled) a v původním směru vystoupíme na okraj jedné z nejvýše položených obcí na Vysočině - Koníkova (750 metrů).
Koníkov patří mezi nejmladší obce na Novoměstsku. Obec vznikla na území tehdejšího novoměstského panství v 1. polovině 18. století v tzv. pozdní fázi horské kolonizace. Pro obec je typická rozptýlená zástavba.
Kopec Metodka, na kterém se obec nachází, dosahuje nadmořské výšky 788 metrů. Z jeho vrcholu, na který nás dovede žlutá značka, je opět mimořádný výhled na okolní členitou krajinu, za dobré viditelnosti až na Jeseníky. Na vrcholu kopce stojí památník, který připomíná oběti z doby partyzánského odboje v průběhu II. světové války. Stezka klesá od pomníčku severozápadním směrem k Odranci, na jeho okraji si vpravo prohlédneme krásný památný strom - javor klen (výška 28 metrů).
Odranec je poprvé zmiňován v roce 1437. Velmi zajímavým datem v historii obce je 11.6.1619, kdy v okolí spadly tři meteority. Jeden z nich přímo v Odranci. Meteority byly dobyty ze země a předány tehdejšímu majiteli novoměstského panství Vilému Dubskému z Třebomyslic. Jeden se dostal do soukromé sbírky v Telecím. Později se však všechny ztratily. V trezoru starých tisků Knihovny Národního muzea v Praze je uložena reportáž z pera novoměstského úředníka Šebestiána Želechovského ze Želechova o události, která způsobila značný rozruch v okolí. Začíná slovy "Nowina prawdivá o welikém a hrozném Zázraku, kterýž se stal w Dědině Wodrancy nedaleko Nowého města na Gruntech Urozeného Pána, Pana Wylima Dubského Léta 1619 v auterý před Swatým Wjytem to gest 11. Dne Czerwna".
Přibližně uprostřed obce značka uhýbá na luční cestu, která směřuje dolů do údolí Bílého potoka, odtud opět stoupá lesním terénem. Když vystoupíme z lesa, nabízí se nám znovu krásný výhled, protože jsme právě přišli do Studnic, nejvýše položené obce na Českomoravské vrchovině. Hned na okraji Studnic se můžeme zastavit v turistické ubytovně, původně objekt sloužil jako škola. Od kaple na návsi dojdeme k orientaci poblíž penzionu a scházíme po žluté značce lesní cestou do malebného údolí s nezvyklým názvem Šarádky-Kaňásky, botanicky zajímavého území s rostlinami rašelinných luk. Po polní cestě pohodlně dojdeme do Maršovic (popis v tipu na výlet Otvírání studánek), které jsou již částí Nového Města na Moravě. Žlutá značka nás dovede k turistické orientaci na návsi přímo před hostinec Maršovská rychta. Z Maršovic zbývá dojít na hlavní silnici a po ní pokračovat do Nového Města na Moravě. Žlutá značka nás přivede zpět k vlakovému nádraží.

Celkem 22,5 km.
Náročnost 2.Městské informační centrum Nové město na Moravě
Vratislavovo náměstí 114
592 31 Nové Město na Moravě
tel.: +420 566 598 750
e-mail: ic@nmnm.cz
www.infocentrum.nmnm.cz


 

Fotogalerie

 

Komentáře

Navštivte v okolí

Nejstarší výrobce lyží

(Nové Město na Moravě) Nejstarší výrobce lyží Společnost Sporten Nové Město na Moravě vyrábí kvalitní lyže už déle než 100 let. V současné dob

Okolím zamrzlého rybníka Medlov

(Nové Město na Moravě) Vydejte se s námi od rybníka Medlov k bývalému opěrnému bodu partyzánské brigády na Fryšavském kopci. Od Brožovy skalky pojedeme přes malebnou vesničku Tři Studně až ke lyžařské

Od rybníku Medlov na Žákovu horu

(Nové Město na Moravě) Nenáročný okruh vedený v centrální části Žďárských vrchů vyšperkovaný mohutným skaliskem na vrcholu Tisůvky a výstupem na Žákovu horu. Tento výlet můžeme zaháj

K nejkrásnějším skalám Vysočiny

(Nové Město na Moravě) Vyrovnaný a časově nenáročný okruh, během kterého postupně navštívíme Malínskou skálu, Lisovskou skálu, Děvět skal a na samý závěr Dráteníčky. Výlet můžeme z

Dobrodružný výlet mezi mohutnými skalisky Žďárských vrchů

(Nové Město na Moravě) Atraktivní výlet z Českých Milovů do skalisky prostoupeného lesa ke Čtyřem palicím, Zkamenělému zámku, Milovským a Rybenským Perničkám. Výchozím bodem tohoto výle

Za vlčím vytím a dalekými rozhledy

(Nové Město na Moravě) Na začátku výletu se svezeme místním vláčkem, poté půjdeme lesem a budeme hledat památník posledního vlka na Vysočině. Vystoupíme na kopce s dalekým výhledem - Kamenice a Metodka.

Mezi rybníky a lesy

(Nové Město na Moravě) Výlet nás zavede do jižní části Novoměstska, která je oproti severní položena v nižší nadmořské výšce. Na příjemné procházce bez větších výškových rozdílů objevíme rom

Žďárské vrchy – jih, okolí Nového Města na Moravě

(Nové Město na Moravě) Výlet začínáme v Novém Městě na Moravě. Vyjedeme po trase 19, která vede kousek po silnici č. 360 na Jimramov a za železnicí odbočí vpravo na silničku do Zubří.

Jimramov a jeho okolí

(Nové Město na Moravě) Během tohoto výletu navštívíme zachovalé historické centrum Jimramova, zříceninu hradu Štarkova a vrchol Prosičku. Výchozím bodem je městečko Jimramov. Odtud se

Za nejkrásnějšími skálami Žďárských vrchů

(Nové Město na Moravě) Túra kolem vyhlášených horolezeckých skal - Dráteníčky, Malínská skála, Lisovská skála, Devět skal, Bílá skála a Čtyři palice. Výchozím bodem je rozcestník Mil

Studnický okruh

(Nové Město na Moravě) Z Nového Města od areálu Vysočina Aréna je před námi stoupání přes obec Vlachovice k rybníku Sykovec. U rozcestníku Sykovec – kemp odbočíme doprava, a kolem Osady Yukon, přes Sedlo do

Okolí Nového Města na Moravě

(Nové Město na Moravě) Při tomto výletu se vydáme k nejvýše položené rekreační ploše ve Žďárských vrších – rybníku Sykovec. Druhá polovina výletu pak nabízí krásné výhledy na krajinu z Bílé sk

Za Kadovským vánkem

(Nové Město na Moravě) Celodenní výlet nás zavede do nejoblíbenějších běžkařských míst Novoměstska, navštívíme několik malebných vesniček a osad, nevynecháme ani místa s nádhernými výhledy na zdejš

Horácké muzeum Nové Město na Moravě

Muzejní expozice jsou umístěny od počátku minulého století v budově bývalé renesanční radnice. Byla přestavěna v roce 1555 z odkoupen&e

Nové Město na Moravě

Město bylo založeno ve 13. století při kolonizaci českomoravského pomezí. Již koncem století se uvádí jako městečko Nova Civitas, t

Horácká galerie Nové Město na Moravě

Galerie, založená v roce 1964, sídlí od roku 1972 v budově zámku. Původně renesanční zámek byl postaven těsně po polovině 16. století pravd

Od Milovského rybníka ke Čtyřem Palicím

(Nové Město na Moravě) Tento nenáročný výlet nás zavede do nejkrásnější části Žďárských vrchů v okolí širokého &uac

Dům Bradyových Nové Město na Moravě

Dům čp. 13 na Vratislavově náměstí ukrývá trpké vzpomínky na dobu nacistické okupace. Pozoruhodný životní příběh Hany Bradyové, která byla v roce 1942 jako jedenáctiletá deportov

Běžecké lyžařské trasy na Novoměstsku

(Nové Město na Moravě) Severovýchodně od Nového Města na Moravě se v zimním období upravuje přes 100 km turistických běžeckých tras. Jsou upravovány rolbou pro klasi

Singletracky Nové Město na Moravě

U Vysočina Areny v Ochoze byla ve druhé polovině roku 2014 dobudována síť tras pro horská kola, nordic walking a track running. Singletrack představuje síť c

Sněženský okruh

(Nové Město na Moravě) Lyžařský výlet zahájíme u Hotelu 9 skal, který postaven u břehu Milovského rybníka. Odtud se vydáme do malebné vesničky Blatiny, kde můžeme navštívit kavárnu, která nabízí kávu z

Strašidelné podzemí

(Nové Město na Moravě) Expozice Strašidelné podzemí se nachází ve sklepení Horáckého muzea. Jedná se o pět zastavení, které jsou inspirovan&ea

Rodina Brady a „Hanin kufřík“ Nové Město na Moravě

V Novém Městě na Moravě přímo na Vratislavově náměstí najdete dům č.p. 13, který je těsně spjat s židovskou rodinou Brady jejíž příběh

Vysočina Arena

(Nové Město na Moravě) Areál Vysočina Areny, místo konání Mistrovství světa v biatlonu a dalších významných mezinárodních závodů, leží na západním okraji Nového Města na Moravě. Tradici lyžování a v

Kostel sv. Kunhuty

(Nové Město na Moravě) Novoměstský farní kostel, který se nachází na Vratislavově náměstí, je zasvěcen svaté Kunhutě, k níž v 18. století přiby

Tři kříže

(Nové Město na Moravě) Tři kříže byly instalovány na základě žádosti novoměstských občanů v roce 1832 jako poděkování Bohu za ušetření města před nákazou cholery a moru. Skrz Tři kříže vede 2,5 km

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.