Zámecký park Jemnice

První zmínka o zámecké zahradě je z roku 1665, kdy bylo zaznamenáno placení za materiál potřebný ke stavbě vodotrysku. Avšak lze předpokládat, že historie zahrady sahá ještě o něco dál.
Roku 1755 zdědil Jemnici hrabě Daun, za jehož vlády byla upravena již existující starší zahrada. 24.4.1795 je v jistém odhadu zmiňováno, že k zámku patří panský libosad, okrasná, ovocná a kuchyňská zahrada, několik skleníků a pařníků. Barokní zahrada navazovala na východní stranu zámeckého areálu, byla obdélníkového tvaru a obehnána na všech stranách zdí. Tato se zachovala pouze na severní straně. 1824 byl do zahrady zakomponován i tzv. "zahradní rybník". Na východě zahrada dosahovala až k dnešnímu podniku Jemča, kde se obvodní zeď nápadně zalamuje. Silnice, která dnes odděluje park od zámku tehdy ještě neexistovala a libosad tak byl přímo napojen na zámek. K severní obvodové zdi byly přistavěny skleníky. Z barokní výbavy se také zachoval kruhový bazén ze žulových segmentů s průměrem 4m. Mimo barokní zahradu se nacházela budova sloužící k čerpání vody z rybníka (zmínka o ní pochází z roku 1841). Existence horního rybníku je doložena až po roce 1815.
Za hraběte Stadiona (v letech 1815-1842) došlo k podstatnému rozšíření velké zahrady. Kolem zámku ruší poslední zbytky příkopů a valů a rozšiřuje park o jižní stráně mezi zámkem a Vobůrkou. Východním směrem byl park rozšířen o novou "umělou louku", dále byl do parku zapojen "zahradní rybník" a podstatně zvětšen a prohlouben i horní rybník. Na jižní straně horního rybníka od hráze až po studnu byla zřízena jízdní cesta. Ve staré barokní zahradě byly rozšířeny a upraveny barokní skleníky, centrální osa barokní zahrady byla převedena z pískové úpravy na travnatý porost. Pravidelný rastr z 18. století byl změněn na romantickou síť cestiček a rostlinného porostu. Pouze v zadní části zůstala pravidelnost zachována, protože se jednalo zřejmě o štěpnici.
Na podzim roku 1817 bylo započato s budováním nové cesty od města k zahradnímu rybníku a tím došlo k oddělení zámeckého areálu od vlastního parku. Budování cesty bylo ukončeno v roce 1818.
Roku 1842 panství koupil markrabě Alfons Pallavicini. Ten pak pokračoval v úpravách zahrady. Roku 1844 byly postaveny další skleníky podél ohradní zdi směrem na východ a 1898 je nabarvena a opravena vnější plocha zahradní zdi a opravena hráz rybníka v dolní zámecké zahradě. Kolem roku 1900 mizí v nejbližším okolí zámku poslední zbytky valů a příkopů. Před východním průčelím zámku se terén srovnává a mírně klesá až na úroveň terénu velkého parku.
Pod hrází dolního rybníka byl zřejmě koncem 19. stol. park rozšířen až k nové silnici. Původní oplocení parku tvořila zeď. Po vybudování nové silnice roku 1817-1818 vznikl mezi hrází a novou silnicí hluchý prostor. Ve hrázi byli prolomeny dva průchody zaklenuté mosty a prohlubeň pod hrází byla zaplněna vodou. Původní obvodová zeď byla nadále zachována. Tato část rybníka byla však zrušena a zasypána v 50. letech. Zároveň byla zbourána i obvodní zeď. Dnes je v těchto místech autobusové nádraží.
Není známo kdy, ale asi na přelomu 19. a 20. století bylo v parku u dolního rybníka vybudováno alpinum se zaklenutou kamennou bránou. Pod kamenným obloukem stála socha panny Marie v životní velikosti.
Po roce 1938 postavila v parku armáda betonové baráky. Zahrada před zámkem byla zrušena a armáda tento prostor zaasfaltovala a používala jako cvičiště. Tyto úpravy byly odstraněny v letech 1995-1998.
V 50. létech bylo v parku vybudováno hřiště. Dále byla na pozemku parku postavena prodejna Jednoty, právě v místech, kde stála barokní fíkovna a oranžérie. O sklenících a jejich zániku se nepodařilo najít jakékoliv materiály. Více informací


Turistické informační centrum Jemnice
Husova 2
675 31 Jemnice
tel.: +420 721 508 737
e-mail: tic@mesto-jemnice.cz
www.tic.jemnice.cz


 

Fotogalerie

 

Mapa

Komentáře

Navštivte v okolí

Hradby v Jemnici

(Jemnice) Jemnice náležela v kraji mezi první města, která měla pevné hradby.Dal ji opevnit Přemysl Otakar I. v roce 1227. Hradby byly zděné a o jejich pevnosti se později zmiňuje i Velké Janovo pr

Památná lípa Jemnice

V době životní síly muselo jít o strom hodně košatý a mohutný. Dnes vyrůstají z ušlechtilého, a z velké části ztrouchnivělého kmene jenom tři poměrně slabé větve, které se v l

Kostel sv. Víta Jemnice

Ke gotické architektuře řadíme také kostel sv.Víta, postavený na východním okraji Jemnice. Zachoval se nám v porušeném stavu

Kostel sv. Jakuba Jemnice

V pradávných dobách vyhloubila Želetavka v prostoru Jemnice hluboké a široké údolí. Na jeho dně a po jeho svazích jsou roztrou&scaro

Židovský hřbitov Jemnice

Jelikož se hřbitov nalézá ve stejných místech jako na počátku existence židovské obce ve 14. století, patří bezpochyby k nejstarš

Jemnice

Jemnice patří k nejstarším městům na Moravě. Původní osada vznikla na místě pohraničního hradu z přelomu 11. a 12. století. Město bylo založeno na začátku 13. století jako královs

Zámek Jemnice

Zámek vznikl přestavbou zeměpanského hradu založeného patrně v první polovině 13. století. Dochované části nárožních věž&iacu

Kostel sv. Stanislava Jemnice

Hlavní dominantou města Jemnice je kostel sv. Stanislava se štíhlou věží, svítící daleko do kraje. Její elegantní silueta ví

Domy na náměstí Jemnice

Historické jádro města Jemnice a náměstí Svobody je jako celek zapsáno do seznamu kulturních památek. Město představuje nepravidelně okrouhlé území vymezené hradbami. Na náměstí Svo

Muzeum Vysočiny Třebíč, pobočka Jemnice

Expozice jsou umístěny v historickém domě s renesančním jádrem, který je empírově upraven. V jeho zadní části zůstaly zachovány

Hrobka Pallavicini Jemnice

Od roku 1841 do roku 1945 byl jemnický velkostatek v majetku příslušníků rodu Pallavicini. Ti vybudovali v roce 1902 na mírném návrší u chotěbudické silnice asi půl hodiny pěšky od Jem

Bazén se slanou vodou Jemnice

Areál letního koupaliště v Jemnici tvoří plavecký bazén, bazén se slanou vodou, brouzdaliště, hřiště na volejbal, nohejbal, rusk&

Zámecký park Jemnice

První zmínka o zámecké zahradě je z roku 1665, kdy bylo zaznamenáno placení za materiál potřebný ke stavbě vodotrysku. Avšak lze předpokládat, že historie zahrady sahá ještě o něco

Paintball klub Jemnice

Adrenalinové dobrodružství můžete zažít při hře paintball. Při této hře je nejdůležitější rychlé vyhodnocení situace a rozhodování. Klíčová je tedy komunikace a spolupráce hr

Pohádková cesta Panenská

(Jemnice) Pohádková cesta je dlouhá 4 km a vede po lesních a asfaltových cestách v okolí obce Panenská. Setkáte se zde s různými poh&aac

Židovská čtvrť Jemnice

Město Jemnice patří k obcím, kde se židovská obec řadí k nejstarším v České republice. První písemná zmínka je již

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.