Zámek Červená Řečice

Zámek je významným dokladem proměny staršího středověkého sídla v reprezentativní rezidenci zámeckého typu.
Došlo k ní v 16. století a tato etapa vytvořila uměleckohistoricky nejhodnotnější části areálu, pro něž jsou typické prvky tzv. české renesance. V 17. století se opět stal majetkem pražských arcibiskupů.

Vzhled zámku ovlivnily především renesanční a barokní úpravy, ale i gotická fáze je dodnes velmi čitelná.

Cenné jsou především zachované typické znaky renesanční architektury - sgrafita s figurálními motivy, vysoké renesanční štíty, lunetová římsa či hřebínkové klenby.

Pozoruhodný je však zámek v Červené Řečici hlavně tím, že patří mezi renesanční zámky pevnostního typu. Mimořádně a dosud téměř v celku dochované opevnění nemá u nás v rámci raně novověké architektury prakticky žádné srovnání.

Zámek je tedy výjimečný jako jedna z mála zachovaných renesančních staveb, dochovaná v autentické podobě včetně opevňovacího systému.

V roce 2014 se zámku Červená Řečice dostalo zvláštního ocenění v rámci Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro za záchranu a obnovu památky.

Zámek je dnes národní kulturní památkou. Více informací

Zámek Červená Řečice

http://cervenarecice.cz


Aktuální otevírací doba

 

Fotogalerie

 
 
 

Mapa

Komentáře

Navštivte v okolí

Zámek Červená Řečice

Zámek je významným dokladem proměny staršího středověkého sídla v reprezentativní rezidenci zámeckého typu. Doš

Okolí vodních nádrží Želiv a Sedlice

(Červená Řečice) Cestou podél vodní nádrže Želiv navštívíme malebná městečka Červená Řečice a Želiv s jejich historickými památkami. Podíváme se také k vodní nádrži Sedlice. Vyc

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.