Zámek Police

Starobylá obec Police se rozkládá na Moravě v historickém hraničním území, mezi historií vonícími městy Slavonicemi, Jemnicí, Moravskými Budějovicemi, poblíž hradu Bítova, zříceniny hradu Cornštejna a monumentální renesanční stavby zámku v Uherčicích. Nedaleko jihovýchodním směrem se rozprostírají vody Vranovské přehrady s dominantní siluetou zámku.
Nejstarší dějiny obce a snad i opevněného dvorce v Polici se začaly psát pravděpodobně již na samém přelomu desátého a jedenáctého století, což prokazují provedené archeologické průzkumy. Známější dějiny osídlení pochází až ze čtrnáctého století, kdy se k Polici uvádí roku 1343 Nevhlas z Police. Opět schází písemný doklad o konkrétnější podobě sídla. Zřejmě se z počátku jednalo o běžnější opevněný dvorec.
V průběhu 14. století se zde střídalo mnoho majitelů, kdy například roku 1371 postoupil Smil z Police část vesnice Vilému Babkovi z Menhartic. Další majitelem byl Adam z Bačkovic, syn Jan či jeho bratr Hynek z Bačkovic.
Tvrz se v proudu času pomalu rozrůstala až do podoby malého hrádku s hranolovou věží, hradbami i příkopem.
Další masivní rozvoj stavby přišel s renesanční přestavbou a dostavbou. Takřka největší, ještě goticko-renesanční přestavba, proběhla mezi léty 1520 - 1534 za Jana Tavíkovského z Tavíkovic. Mnoho variant klenutí od valených až po složité útvary kleneb hvězdicových, příkladem je také hodnotná dostavba východního křídla, kde vznikla arkáda osazená erby majitelů, vedle toskánských sloupků i tordované dříky typické pro románskou renesanci. Dále prostory, které byly později v baroku vyzdobeny půvabným štukem od Baldassara Fontany, stejně tak jako reprezentativní velký sál uchovaný v dobové barevnosti. Renesanční zámek doplnila i krásná zahrada se sala terrenou.
V roce 1633 přišli na zámek Berchtoldové z Uherčic. Jakožto noví majitelé provedli barokní úpravy, při nichž vzniklo v letech 1720 až 1730 jižní vystupující křídlo a rozšířilo se druhé patro. Na hodnotné štukové výzdobě zámku se podílel právě již zmiňovaný Baldassare Fontana. V patře nárožní věže byla zřízena kaple v rokovém duchu.
Poslední majitel z rodu Berchtoldů, dědic panství Karel Berchtold, prodal v říjnu 1821 za 150 tisíc zlatých Polici francouzskému šlechtici hraběti Augustu Segurovi. Rod Segurů i Vraždů z Kunvaldu má hroby potomků umístěny v Kostníkách.
V držení rodu Segurů byla Police až do roku 1860, kdy byla prodána za 338 500 zlatých městu Znojmo, které ji dalo do nájmu. Druhá polovina devatenáctého století byla ve znamení častého střídání majitelů: 1872 Maxmilián svobodný pán Springer, 1885 Leopold hrabě Šternberk, až roku 1887 získala velkostatek se zámkem v Polici stará česká rodina Vraždů z Kunvaldu. V roce 1909 požár zničil část střech nad východním a jižním křídlem, které nahrazovalo zastřešení mansardou.
Potomkům této rodiny (Wickenburg) byl nakonec zámek roku 1945 konfiskován. Osud této architektonické perly byl svěřen do rukou několika organizací, které zde hospodařily velice brutální formou. Svoji výrobu zde zřídil kožedělný podnik z Jihlavy, který se snažil zámek průmyslově adaptovat.
Součástí goticko-renesančního zámku je vyhlídková pětipatrová hranolová věž, ze které se lze rozhlédnou po širokém okolí.
V současné době je vlastníkem zámecké budovy obec Police, která se snaží dát celému zámeckému areálu novou smysluplnou kulturně-turistickou náplň.

Na zámku je nyní Muzeum RAF, které nábízí následující: 

1. Memory hall - sál s vystavenými artefakty souvisejícími s RAF

2. Multimedia hall - krátké promítané video a prohlídku modelů letadel

3. Hall o fame - síň slávy věnované našim letcům (nově otevřeno 2018)

4. Operations room - sál ukazující řízení leteckých operací nad Velkou Británií (nově otevřeno 2018)

 

Info na http://www.obec-police.cz/zamek-police/ds-11412/p1=21130 Více informací


Obec Police
Police 1
675 34 Police u Jemnice
tel.: +420 568 445 056
e-mail: urad@obec-police.cz
www.obec-police.cz
Otevírací doba

Každoročně od 1. 7. do 31. 8. od 9 - 16 hodin kromě pondělků.

Prohlídka zámku je přibližně 45 minut, začíná každou hodinu od 9 hodin a poslední prohlídka je v 16 hodin. Součástí prohlídky je i vstup na věž.

 

Fotogalerie

 
 
 

Mapa

Komentáře

Navštivte v okolí

2006 První návštěvníci na zámku v Polici (02.07.2006)

(Police) V nejjižnějším cípu kraje Vysočina v obci Police byl první červencový den za účasti náměstkyně hejtmana Marie Černé, starosty obce Police Karla Janouška, starosty města Jemnice Milan

Zámek Police

Starobylá obec Police se rozkládá na Moravě v historickém hraničním území, mezi historií vonícími městy Slavonicemi, Jemnic&

Jezdecká stezka CHVALETÍN - RAJMUNDSKÝ MLÝN (červená)

(Police) 49 km Chvaletín - Janov - Plačovice - Mešovice - Lubnice - Police - Jiratice - Kdousov - Tříletý mlýn - Rajmundský

Židovská čtvrť Police

Do obce Police přišly pravděpodobně první rodiny již v průběhu 16. století. Nejstarší písemný doklad z roku 1671 říká, že do P

Židovský hřbitov Police

Na jižním okraji obce Police najdeme zachovaný židovský hřbitov, který byl založen nejpozději v 17. století. Nachází se zde asi 300 kamenů a m

Synagoga Police

První v historických pramenech doložená synagoga v Polici stávala na návsi. Po roce 1728 byla přestavěna na obytný dům. V Židovské ulici byla p

Věž zámku Police

Součástí goticko-renesančního zámku je vyhlídková pětipatrová hranolová věž, ze které je možné se rozhlédnout po &

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.