Zámky, kostely, kapličky a další zajímavosti v Želivské pahorkatině.

Tato mírně kopcovitá krajina plná lesů, luk a rybníčků je protkána hustou sítí cest a silniček, které spojují zdejší malebné vesničky a městečka, z nichž řada ve svém centru ukrývá pozoruhodné historické stavby .
Tento výlet můžeme zahájit v městečku Želiv, které je vyhledávaným letoviskem. Na náměstí se před námi tyčí kostel Narození Panny Marie založený r. 1148 a klášter, v jehož sousedství stojí renesančně upravený pozdně gotický Trčkův hrad z let 1467-1599. Klášter byl upraven ve stylu barokní gotiky architektem Santinim a je jedním z nejcennějších uměleckých souborů v Čechách. Přes 750 let zde působí řád premonstrátů.
Z městečka pojedeme po silnici č. 129 směr Košetice. Chvíli pojedeme kolem řeky Želivky a pak zahájíme výrazné stoupání až do Křelovic. Z nich pojedeme po středně frekventované silnici, kdy stále ještě převažuje stoupáním, ale to občas vystřídají krátké rovinky a sjezdy.
V Košeticích opustíme frekventované cesty a dál už budeme jezdit po opuštěných silničkách a polních cestách. Naší dalším cílem je hřbitov a barokní kaple sv. Anny obklopený mohutnými stromy. Je umístěn jako výrazná krajinná dominanta na jinak holém vršku vyčnívajícím nad okolní krajinu. To pro nás znamená, že po krátkém sjezdu budeme muset opět stoupat až k tomuto mystickému místu, které nám nabízí mimo jiné i pěkný výhled do okolí.
Od sv.Anny sjedeme dolů do Vyklantic, kde si můžeme prohlédnout postupně rekonstruovaný barokní zámek a kostel sv. Jana Nepomuckého. Dále pokračujeme po silnici vedoucí do Pacova. Hned za obcí vyměníme na 1 km pole a louky za hustý les, kterým budeme klesat do Útěchovic a klesání bude převažovat i dál a to až do Velké Chýžky z daleka viditelnou věží kostela sv. Jana Křtitele. Obcí budeme klesat dolů až k zemědělskému statku, kde odbočíme vlevo a po vedlejších cestách postupně objedeme celý areál. Za ním pojedeme po zpevněné cestě přes pole a pak dolů do lesů v údolí Trnavy. Ta je zde ještě poměrně malý potok, ale během naší cesty ji budeme ještě několikrát míjet a tak budeme postupně sledovat její přeměnu z potůčku v řeku.
To co jsme sjeli dolů do údolí budeme muset nyní na druhé straně vyšlapat až na začátek vesničky Samšín. Tou projedeme až na její konec, kde nás čeká obdoba předchozího úseku. Sjedeme nyní do údolí Kejtovsjkého potoka a vystoupáme do vesničky Přáslavice. Zde na křižovatce ve středu obce odbočíme vpravo a pokračujeme ve stoupání přes kopec až k silnici lemované březovým stromořadím, která nás dovede až do Hořepníku. Hořepník je město postavené na obou březích Trnavy s pěkným náměstím a dominantním kostelem Nejsvětější Trojice. Přijedeme do něho pohodovým sjezdem. Nalevo před řekou je zachovalý židovský hřbitov, který vám doporučujeme navštívit.
Po prohlídce města vystoupáme do obce Rovná. Na její druhé straně za posledními chalupami vede polní cesta do Červené Řečice. Pojedeme kolem ohrady a dál přes pole po okraji lesa (pozor cesta může být zabahněná). V lese se orientace trochu zkomplikuje, protože je zde více cest. Pokud si budete správně hlídat směr pak projedete přes Bělský potok a vystoupáte kolem božích muk do Červené Řečice. Jestli pojedete vždy po té nejvíce využívané cestě, tak sjedete k rybníku a rekreačnímu středisku Pod Čertovkou, od kterého vede zpevněná cesta až nahoru do Řečice.
Zde si můžete prohlédnout zajímavý gotický hrad přestavěný v letech 1555-77 na renesanční zámek (pro veřejnost je bohužel uzavřený) a náměstí s několika měšťanskými domy a kostelem sv. Maří Magdalény a pak pokračovat po silnici ve svazích nad vodní nádrží Želiv až do našeho výchozího bodu.

Celkem 42 km.
Náročnost 2-3.Infocentrum Humpolec
Havlíčkovo náměstí 91
396 01 Humpolec
tel.: +420 565 532 479
e-mail: mekis@infohumpolec.cz
www.infohumpolec.cz


 

Fotogalerie

 

Komentáře

Navštivte v okolí

Umělý slalomový kanál

(Želiv) Jediný umělý slalomový kanál na Vysočině nedaleko města Humpolce, kam se odstěhoval Hliník, se nachází u obce Želiv na stejnojmenné říčce, umělý slalomový kanál Trnávka. Jedná s

Premonstrátský klášter v Želivě

Komplex klášterních budov je jedním z nejcennějších uměleckých souborů v Čechách. Klášter byl založen v roce 1139 přemysl

Zámky, kostely, kapličky a další zajímavosti v Želivské pahorkatině.

Tato mírně kopcovitá krajina plná lesů, luk a rybníčků je protkána hustou sítí cest a silniček, které spojují zdejší malebné vesničky a městečka, z nichž řada ve svém centru

Zajímavosti v okolí Želiva

Na výlet vyrazíme z prostranství před premonstrátským klášterem v městečku Želiv. Z nádvoří projedeme branou mezi budovami kláštera. Za chvíli se napojíme na silnici 12

Želivský klášterní pivovar s.r.o.

Klášter v obci Želiv byl založen v roce 1139. Blahoslavený opat Gotšalk dovedl do „Údolí štěstí“ premonstráty, kteř&ia

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.