Ze Ždírce nad Doubravou za krásami přírodní rezervace Zlatá louka

Ze Ždírce jdeme nejprve po cyklostezce směrem k lesu, pak lesem po žluté a dále po zpevněné cestě k místu, kde značka odbočuje prudce doprava. Pokračujeme po žluté značce a za chvíli se před námi objeví pohled na Horní Studenec s historicky cenným kostelem. Pokračuje z kopce až do Studence. Zde si můžeme prohlédnou kostel se zajímavou dřevěnou zvonicí (bohužel kostel si můžeme prohlédnout jen zvenčí).
Z Horního Studence se vydáme po silnici směrem na Podmoklany - klesání. V Podmoklanech si můžeme prohlédnout historickou kovárnu (ze 17.století). Z Podmoklan pokračujeme po modré značce směrem do Sobíňova. Po cestě vpravo je přírodní rezervace Zlatá louka. Rezervace se skládá ze slatinišť, vlhkých luk a lužních olšin. Hloubka slatiny je místy až 2,5 metru. Slatiniště napájí mírně zásadité minerální podzemními prameny s obsahem vápníku.Z květin se v rezervaci vyskytuje kruštík bahenní, ostřice Davallova, Ostřice Hostova, rosnatka okrouhlolistá, tolije bahenní.a vachta trojlistá.
Poté, co si prohlédneme rezervaci a přečteme informaci na panelu, pokračujeme stále po modré nejprve loukami a pak lesem-poměrně prudké stoupání- až k rozcestí Pod Březinkou. Zde zahneme doprava a vydáme se k vrchu Březinka. Pod vrcholem je umístěn panel s popisem vrcholků hor a dalších míst, které můžeme z Březinky vidět. Pak pokračujeme dále do Sobíňova a obcí po neznačeném úseku od obecního úřadu doleva okolo obchodu s potravinami a přes železniční přejezd k červené značce. Po červené pokračujeme přes Nové Ransko k Pobočnému rybníku a odtud po žluté zpět do Ždírce.

Autor: Petr ŠimákInformační centrum, galerie Doubravka Ždírec nad Doubravou
Brodská 120
582 63 Ždírec na Doubravou
tel.: +420 569 694 620
e-mail: ic@zdirec.cz
www.zdirec.cz


 

Fotogalerie

 

Komentáře

Navštivte v okolí

Přírodní rezervace Mokřadlo

(Ždírec nad Doubravou) Přírodní rezervace v CHKO Železné hory Mokřadlo (13 ha) - rozsáhlé mokřady se nacházejí v nivě Cerhovky blízko Štěpánova. Území zaujímá zčásti vodní hladina, zbytek tvoří poro

Ze Ždírce nad Doubravou na Veselý kopec

(Ždírec nad Doubravou) Během tohoto výletu se ve skanzenu na Veselém kopci seznámíme s životem a řemesly z dob dávno minulých. Cestou potkáme zvoničky a zámek, typické podhorské stavby, roubený vodní mlý

Přírodní rezervace Zlatá louka

(Ždírec nad Doubravou) Rezervaci Zlatá louka (1,8 ha) tvoří slatiniště, vlhké louky a lužní olšiny. Hloubka slatiny dosahuje místy přes 2,5 m. Slatiniště je syceno podzemními prameny s minerálně bohatou vod

Ze Ždírce nad Doubravou za krásami přírodní rezervace Zlatá louka

(Ždírec nad Doubravou) Ze Ždírce jdeme nejprve po cyklostezce směrem k lesu, pak lesem po žluté a dále po zpevněné cestě k místu, kde značka odbočuje prudce doprava. Pokračujeme po žluté značce a za chvíli

Ždírec nad Doubravu

(Ždírec nad Doubravou) Městečko leží na úpatí Žďárských vrchů a Železných hor. Zdejší kraj byl kolonizován až koncem 14. století, kdy byly hus

Džekův ranč - minipivovar

(Ždírec nad Doubravou) Restaurační minipivovar vznikl v roce 2011. Je součástí areálu Džekova ranče. Pod dohledem zkušeného sládka se zde vyrábí třin&aa

Běžecké lyžařské trasy na Ždírecku

(Ždírec nad Doubravou) V okolí Ždírce nad Doubravou jsou pravidelně udržované běžecké trasy vedoucí ze Ždírce nad Doubravou přes Krucemburk, Volnův Městec, Radostí

Galerie Doubravka

(Ždírec nad Doubravou) Galerie Doubravka ve Ždírci nad Doubravou je součástí organizační složky Kulturní zařízení města Ždírec nad Doubravou. Galerie Doubravka byla otevřena v červnu roku 2007. Je

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.