Průvodce Vysočinou > Co vidět > Historie > Židovské památky

Památky židovského osídlení na Vysočině

Židé přicházeli na Vysočinu od raného středověku. Usazovali se v místech konání významných trhů, na křižovatkách dálkových obchodních cest a v podhradí panovnických sídel. Byli podřízeni přímo panovníkovi a za povolení usadit se v určitém m&iacut

Židovská čtvrť Třebíč

Třebíč kdysi patřila k významným střediskům židovské kultury na Moravě, jak dosvědčuje zdejší unikátně zachovaná čtvrť. První písemná zmínka o přítomnosti Židů v Třebíči je z roku 1338 a později z počátku 15. století. Tehdy zde žilo několik rodin na různýc

Přední synagoga Třebíč

Přední synagoga, zvaná též Stará škola, byla postavena na místě dřívější dřevěné svatyně v letech 1639 - 1642 v barokním slohu. Byla často upravována a jedna z dobových zpráv dokonce říká, že v roce 1757 musela být o patro snížena, neboť budova tehdy převy&

Zadní synagoga Třebíč

Zadní synagoga byla postavena v roce 1669 nebo krátce před ním. Židovská obec usilovala o rozšíření synagogy, které bylo v roce 1693 zamítnuto vrchností a navíc bylo přikázáno budovu zbourat. Přestože na místo celkové demolice byla stržena „pouze“ střecha, budova značně

Dům Seligmanna Bauera Třebíč

Dům Seligmanna Bauera je součástí historické zástavby židovského ghetta. Zmínka o něm je v pozemkové knize již z roku 1724. Muzeum přibližuje návštěvníkům způsob života zaniklé židovské komunity, především její běžné denní zvyky. Zajímavostí je př&

Židovský hřbitov Třebíč

Hřbitov byl založen ve svahu nad Týnským potokem ve dvacátých letech 17. století. Rozlehlý hřbitov s téměř třemi tisíci kamennými náhrobky, z nichž nejstarší pochází z roku 1631, patří k nejcennějším židovským hřbitovům na Moravě. Součástí hř

Židovská čtvrť Polná

Židovská komunita je v Polné doložena již v průběhu 15. století. Městská část však směla být vybudována až ve druhé polovině 17. století. Ghetto se synagogou vzniklo v letech 1681 – 1685 a svým dochováním, celistvostí i zajímavým půdorysem ve tvaru trojúheln&ia

Naučná stezka Po stopách opatů a rabínů

(Třebíč) Třebíčské památky UNESCO propojuje naučná stezka „Po stopách opatů a rabínů“, která vám poodhalí něco ze života obou náboženských komunit, které po staletí v Třebíči žily v těsném sousedství. Seznámí vás s nejzajímavějš&iacut

Regionální židovské muzeum - synagoga Polná

Stará synagoga stávala v roce 1675 na Dolním městě. Po vzniku Židovského města na tzv. Horním městě postavila vrchnost od základu novou klenutou synagogu z kamene a cihel. Po četných požárech byla vždy znovu přestavěna. Z původního barokního vzhledu synagogy se zachovala čtyři typicky protáhlá okna

Regionální židovské muzeum - rabínský dům Polná

Dostavbou jednoho patra sousedního domu v roce 1717 vznikl vedle synagogy dům židovské obce, v přízemí s bytem šámese (kostelníka) a černou kuchyní s pekárnou macesů a se vstupem k rituální lázni v suterénu, v patře poté byl byt rabína, kanceláře obce a rabínská k

Židovský hřbitov Polná

Pohřebiště polenských Židů je umístěno na Dolním městě – Pod Kalvárií, kde bylo až do II. poloviny 17. století původní sídliště několika židovských rodin. K založení hřbitova došlo pravděpodobně počátkem 16. století. Nejstarší část hřbitova je v

Židovská čtvrť Nová Cerekev

Židovská obec s modlitebnou zde vznikla pravděpodobně kolem roku 1690. Zajímavostí je, že v městečku nevzniklo uzavřené ghetto, ale většina domů byla soustředěna v okolí synagogy a některé stály na náměstí. V současné době jsou stále dochovány původní židovské domky, kter&ea

Synagoga Nová Cerekev

Židovská obec s modlitebnou zde vznikla pravděpodobně kolem roku 1690. Zajímavostí je, že v městečku nevzniklo uzavřené ghetto, ale většina domů byla soustředěna v okolí synagogy a některé stály na náměstí. V současné době jsou stále dochovány původní židovské domky, kter&ea

Židovský hřbitov Nová Cerekev

Starý židovský hřbitov, který se nachází 100 m severovýchodně od synagogy, byl založen kolem roku 1690. Je zde dochováno 137 náhrobků s hebrejskými nápisy či v aramejštině. Nejstarší náhrobek je z roku 1692. Po jeho zaplnění byl rozšířen o hřbitov nový s cca 27

Synagoga Humpolec

První Židé přišli do Humpolce roku 1681 a jejich komunita se postupně zvětšovala. Roku 1724 však ještě samostatná synagoga ani škola neexistovaly, pro tyto účely byla využívána půda flusovny. V roce 1754 židovská obec požádala o povolení výstavby kamenné synagogy, tato

Židovská čtvrť na Zichpili, Humpolec

Čtvrť Zichpil a Židovské město je lokalita v Humpolci a najdete ji mezi Horním náměstím a hřbitovem. První Židé, v té době ještě za městem, se zde začali usazovat na konci 17. století. Název Zichpil je však daleko starší. Z roku 1785 je tu zachován toleranční kostel a souvi

Židovský hřbitov Humpolec

Místní židovský hřbitov se nachází za městem Humpolec, nedaleko hradu Orlík. Byl založen počátkem 18. století a sloužil i okolním židovským obcím (Kaliště, Lipnice, Želiv, atd.). Později byl ještě dvakrát rozšířen. Dochovalo se zde zhruba tisíc cenných n&aacu

Židovská čtvrť Třešť

První stopy židovského obyvatelstva v Třešti, které se zde usadilo po vyhnání z Jihlavy, můžeme nalézt v 15. století. Po nařízení hraběte Ferdinanda Arnošta Herbersteina v druhé polovině 17. století, se museli všichni obyvatelé židovského původu přestěhovat do jedné

Synagoga Třešť

Po požáru v roce 1824, jenž zničil židovské ghetto v Třešti, byla díky finanční podpoře Izáka Wiesenwalda a sbírce občanů postavena empírová synagoga, kterou nalezneme severně od náměstí T. G. Masaryka v ulici Franze Kafky. Jako jediná u nás se vyznačuje loubím a průčelím. N&aa

Židovský hřbitov Třešť

Leží ve stráni v tzv. Korečníku na rozloze 3,5 tis m2, jihozápadně od centra města při silnici na Telč. Pozemek je ohraničený kamennou zdí. Mezi přibližně 1200 náhrobky nalezneme cenné ukázky barokního a klasicistního typu se symbolikou, nejstarší náhrobek pochází z roku 170

Židovská čtvrť Jihlava

Osídlení židovského obyvatelstva v Jihlavě můžeme datovat krátce po založení samotného města v polovině 13. století. K zániku židovské čtvrti včetně synagogy a hřbitova došlo po vypovězení Židů z města v roce 1426. Židovské rodiny se odtud rozptýlily do okolních obcí a měst

Dům Gustava Mahlera Jihlava

Počátky původně středověkého domu ve Znojemské ulici 4 spadají do 16. století. Při klasicistní přestavbě na začátku 19. století byl dům pravděpodobně zvýšen o druhé patro a opatřen zajímavou fasádou, z téže doby pocházejí také vstupní dve

Hudební festival Mahler Jihlava – Hudba tisíců

Hudební festival Hudba tisíců připomíná prostřednictvím série koncertů, pěveckých recitálů a dalších společenských akcí osobnost a tvorbu velkého rodáka z Vysočiny – hudebního skladatele a dirigenta Gustava Mahlera. První ročník tohoto festivalu klasick&eac

Židovský hřbitov Jihlava

Významná památka připomínající existenci židovské obce. Hřbitov byl založen roku 1869, má rozlohu 8 879 m2 a stojí zde přes 1000 náhrobků. Jeho rekonstrukce byla dokončena v roce 1993. Byl opatřen kovanou vstupní branou se židovskou symbolikou, do průčelní z

Park Gustava Mahlera Jihlava

Park Gustava Mahlera je novým architektonicky a kompozičně jedinečným parkem s odkazy na dílo hudebního skladatele a dirigenta Gustava Mahlera a na jeho spojení s městem Jihlavou. Rozkládá se na místě někdejší židovské synagogy, kterou hudební skladatel a dirigent v době života v Jihla

Židovská čtvrť Velké Meziříčí

Nejstarší sporné písemné zprávy o Židech ve Velkém Meziříčí se vztahují k letům 1497 a 1518. První nezpochybněná patří až k roku 1636. Početnost židovské komunity různě kolísala. Nejvyššího počtu 1116 však dosáhla v polovině 19. století,

Stará synagoga Velké Meziříčí

Stará synagoga byla postavena po třicetileté válce, kdy si zdejší Židé vystavěli vedle malé modlitebny větší a důkladnější synagogu. Jde o samostatně stojící dvoupodlažní budova s valbovou střechou. Vstupu do synagogy vévodí mimořádně výtvarně zdařilý

Židovský hřbitov Velké Meziříčí

Původní židovský hřbitov měl být údajně na pustém místě při pravém břehu Balinky. Nynější hřbitov má své počátky v roce 1650. Nachází se za řekou na Bezděkově ve značném svahu na severovýchodní straně od bývalého židovského ghetta - dne&sca

Nová synagoga Velké Meziříčí

Nová synagoga je impozantní halová budova o dvou až třech podlažích se sedlovou střechou, vystavěná v tehdy módním novogotickém slohu. Stojí v sousedství staré synagogy. Všechna průčelí jsou provedena z režného zdiva v kombinaci červených a černých cihel, s menš

Židovská čtvrť Ledeč nad Sázavou

Působení židovské komunity v minulých časech v Ledči nad Sázavou je dokladováno dochovanými památkami jako je židovský hřbitov nebo synagoga. Také pro ledečské židovské obyvatelstvo byl osudným rok 1942, kdy zanikla židovská obec v důsledku deportace židovských občanů do koncentračn&i

Synagoga Ledeč nad Sázavou

Synagoga stojí nedaleko Husova náměstí v ulici Na Potoce. Byla postavena v roce 1739 jako náhrada za požárem zničenou starou synagogu, která byla ve městě od roku 1606. V 19. století byla upravena klasicistně. V interiéru se zachovaly klenby, štukatérská výzdoba a ženská galerie. Po vá

Židovský hřbitov Ledeč nad Sázavou

Židovský hřbitov se nachází v západní části města za Hrnčířskou ulicí v sousedství nového hřbitova. Byl založen roku 1601 a patří mezi nejstarší v Čechách. Pochováno je tu na tisíc občanů židovského vyznání. Od druhé světové válk

Synagoga Golčův Jeníkov

Synagoga byla obnovena také v Golčově Jeníkově. V letech 1871 - 1873 byla vybudována synagoga v novorománském slohu, která je doplněna maurskými dekoračními prvky. V novorománském slohu byla vybudována v letech 1871 - 1873 a je doplněna maurskými dekoračními prvky. Nad hlavním št&iacu

Židovská čtvrť Golčův Jeníkov

Kořeny židovského osídlení údajně sahají až do 12. století. Prvním písemným dokladem je však až Berní rula (daňový seznam) z roku 1654. V průběhu staletích se židovská komunita rozrůstala a v první polovině 19. století zde žilo asi 100 rodin, což je zhruba čtvrtina tehde

Židovský hřbitov, Golčův Jeníkov

Židovský hřbitov leží necelý kilometr za městem. Nejstarší náhrobky s čitelnými nápisy pocházejí z 16. století, kromě hebrejských textů obsahují nápisy i v češtině a němčině, tři náhrobky mají podobu sarkofágů. Je zde pochován rabín Aaron Korn

Židovský hřbitov Brtnice

O významném postavení Židů v historii Brtnice svědčí i to, že zde byly minimálně dva židovské hřbitovy. Tzv. starý hřbitov se nacházel při silnici do Panské Lhoty a byl založen před rokem 1600 jako náhrada za ještě starší hřbitov, který zrušila vrchnost. Nejstarší

Židovská čtvrť Brtnice

Židé přišli do Brtnice údajně již ve 14. století. Tato skutečnost však není jasně prokazatelná. Doložena je až od poloviny 17. století. V období od konce 18. do poloviny 19. století mělo v Brtnici bydlet asi 60 židovských rodin. V roce 1857 zde žilo 540 osob, v roce 1900 už jen 123 osob. Obyvatelé ž

Rodina Brady a „Hanin kufřík“ Nové Město na Moravě

V Novém Městě na Moravě přímo na Vratislavově náměstí najdete dům č.p. 13, který je těsně spjat s židovskou rodinou Brady jejíž příběh proběhl celým světem jako odkaz budoucím generacím. Smutný osud jedenáctileté Hany Brady, která byla v letech nacistické okupace a holocaustuŽidovský hřbitov Telč

K výstavbě židovského hřbitova došlo až ve druhé polovině 19. století. Do té doby byli židé z oblasti Telče pochováváni na hřbitově v nedaleké obci Velký Pečín. Telčský židovský hřbitov

Židovská čtvrť Telč

Koncem 17. století sídlila židovská komunita v Telči převážně v Židovské a Hradební ulici v domcích, které přiléhaly k hradbám města, kde vznikla i synagoga. Ta ovšem shořela při požáru v roce 1885. Po

Synagoga Telč

Synagoga v Telči byla postavena v novorománském stylu roku 1904. Židovské obci sloužila až do druhé světové války, kdy bylo vybavení interiéru zcela zničeno nacisty. Poté, co válka skončila, přešla stavba do vlastnictví města, které si ji upravilo pro své potřeby a začala ta

Židovský hřbitov Světlá nad Sázavou

Až do roku 1886 se pohřbívalo na tzv. starém hřbitově z roku 1742. Náhrobky z něj byly v průběhu nacistické okupace odvezeny. Místní židovský hřbitov byl založen roku 1887. Nový hřbitov vznikl v roce 1887 a se dochovalo zde asi 17

Židovský hřbitov - tyfový Havlíčkův Brod

Naprosto unikátní židovskou památku najdete asi 1,5 km severně od Havlíčkova Brodu (za hřbitovem). Uprostřed pole je ostrůvek vzrostlých stromů, které jsou vysázeny v pravidelných osách, tvořících aleje ve tvaru

Židovská čtvrť Police

Do obce Police přišly pravděpodobně první rodiny již v průběhu 16. století. Nejstarší písemný doklad z roku 1671 říká, že do Police přišli židovští obyvatelé z Vídně. Avšak i zde ve

Židovský hřbitov Police

Na jižním okraji obce Police najdeme zachovaný židovský hřbitov, který byl založen nejpozději v 17. století. Nachází se zde asi 300 kamenů a mezi nimi se najde nejedna cenná stéla barokního a klasicistního typu. N

Synagoga Police

První v historických pramenech doložená synagoga v Polici stávala na návsi. Po roce 1728 byla přestavěna na obytný dům. V Židovské ulici byla postavena další synagoga, ta však lehla popelem následkem požáru

Židovská čtvrť Jemnice

Město Jemnice patří k obcím, kde se židovská obec řadí k nejstarším v České republice. První písemná zmínka je již z roku 1336. Z původní židovské čtvrti, která sousedila s náměst&ia

Židovský hřbitov Jemnice

Jelikož se hřbitov nalézá ve stejných místech jako na počátku existence židovské obce ve 14. století, patří bezpochyby k nejstarším židovským pohřebištím na Moravě. Najdeme ho asi 200 m jihoz&

Židovský hřbitov Kamenice nad Lipou

Židovský hřbitov v Kamenici nad Lipou najdeme na okraji města. Toto místo skýtá krásný výhled do okolních krajiny. Hřbitov byl založený v roce 1803 a dochovalo se zde cca 150 náhrobních kamenů pocházej&iacut

Synagoga Kamenice nad Lipou

Původní synagoga byla zbourán a v roce 1938. V tomto roce byla otevřena nová synagoga v místech, kde je dnes umístěno autobusové nádraží. Nová synagoga je považována za nejmladší židovskou synagogu v Česk&e

Židovský hřbitov Batelov

Někdejší přítomnost Židů v Batelově je připomínána pouze jejich náhrobky na hřbitově ukrytém v listnatém lese nedaleko obce. Hřbitov vznikl ve druhé polovině 15. století. Najdeme zde náhrobní kameny baro

Židovská čtvrť a hřbitov Puklice

Po vyhnání Židů z Jihlavy, které proběhlo v 15. století našli tito vyhnanci útočiště v okolních obcích a městečkách. Kromě jiných přišli také do Puklic. Celkem 14 domů a 4 masné kr&aa

Židovská synagoga Batelov

Původní synagoga byla zničena v roce 1790 požárem. O čtyři roky později na tom samém místě vyrostla nová synagoga, která byla v roce 1825 klasicistně upravena. Bohoslužebným účelům sloužila synagoga až do 2. světové v&aa

Židovská čtvrť Batelov

Židovská čtvrť v Batelově byla zmiňována od poloviny 15. století. Přišly sem také židovské rodiny, které byly vypovězeny z Jihlavy. V těch dobách byla pravděpodobně ustavena židovská obec, která ovšem od dobyŽidovský hřbitov Pacov

Hřbitov byl založen roku 1680 a v letech 1920 - 1925 byl rozšířen. Nejstarší dochované náhrobky jsou z první poloviny 18. století. V márnici je umístěna expozice o dějinách místní židovské obce

Židovská čtvrť Moravské Budějovice

První zmínka o Židech v Moravských Budějovicích pochází již ze 14. století. Středověká židovská čtvrť se synagogou a hřbitovem zde zanikla po vypovězení Židů z města v roce 1564. Novodobé osídlen&iacu

Židovský hřbitov Moravské Budějovice

Moravskobudějovičtí Židé zpočátku mrtvé pohřbívali na hřbitovech v okolních obcích – v Jemnici, Polici nebo v Třebíči. Později si založili vlastní hřbitov, ten však zanikl v průběhu 18. století. V roce 1908 poskytlo město pozemek na zřízení nového hřbitova. Hřbitov s

Židovský hřbitov v Hořepníku

Hřbitov se nachází v ulici V Palestině na pravém břehu řeky Trnavy, 300 m jihozápadně od mostu. Hřbitov je doložen v 1. třetině 17. století, v 2. polovině 19. století byl naposledy rozšířen. Nejstarší dochovan&

Židovský hřbitov Černovice

Židovský hřbitov byl v Černovicích založen již roku 1600 a následně byl v letech 1680 a 1785 rozšířen. Na hřbitově se nachází řada barokních a klasicistních náhrobků.Hřbitov byl opraven a na podzim 2001 zde by

Židovská čtvrť Černovice

Severně od náměstí stávala od 18. století židovská čtvrť představována několika staveními a zaniklou vinopalnou, hospodou a synagogou, která byla postavena v roce 1807. V roce 1857 byla přestavěna a nakonec v roce 1949 došlo

Židovský hřbitov Střítež

Asi 500 m jihozápadním směrem od obce u Zámeckého rybníka se nachází židovský hřbitov, kde najdete náhrobky s hebrejskými, německými a českými nápisy. Pochází z doby v rozmezí 18.

Židovský hřbitov Košetice

Židé získávali k pohřbívání pozemky v těžko přístupných polohách a nebylo tomu jinak ani v Košeticích, kde se židovský hřbitov nachází v lese mezi porostem stromů jihovýchodně od obce

Židovský hřbitov Chotěboř

Také chotěbořská židovská obec nepřeklenula období nacistické okupace a byla zdecimována. Svým stářím patří židovský hřbitov v Chotěboři k nejmladším židovským hřbitovům na n

Židovský hřbitov Habry

K pravděpodobnému založení hřbitova došlo ve 14. století. Doložit jej je však možné až od první poloviny 17. století. Na hřbitově jsou zachované hodnotné barokní a klasicistní náhrobky a ten nejstar

Židovský hřbitov Lukavec

Hřbitov byl založen nejpozději v první třetině 18. století, pravděpodobně však již mnohem dříve. Nachází se tu asi stovka náhrobků a jednoduchá márnice. Nejstarší datovaný náhrobní ká

Židovský hřbitov Větrný Jeníkov

Zdejší židovský hřbitov byl založen pravděpodobně v první polovině 17. století a byli zde pochováváni také lidé židovského vyznání z okolních obcí Úsobí a Herálec. Dnes je

Židovský hřbitov Horní Cerekev

Hřbitov s barokními náhrobky z první poloviny 18. století byl založen již ve století 17. Nejnovější náhrobky jsou z doby před druhou světovou válkou. Součástí hřbitova je i márnice se stanovou střechou. P

Židovský hřbitov Pavlov

Jeden z nejmenších židovských hřbitovů v České republice se nachází asi 800 m v porostu stromů za obcí Pavlov. Jeho založení se odhaduje na přelom 18. a 19. století. Do dnešních dnů se dochovalo pouze 27 jednoduc

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.