Žďársko

Průvodce Vysočinou > Co vidět > Historie

Strašidelné podzemí

(Nové Město na Moravě) Expozice Strašidelné podzemí se nachází ve sklepení Horáckého muzea. Jedná se o pět zastavení, které jsou inspirované místními pověstmi doplněné speciálními světelnými a zvukovými efekty. Nejdříve se ocitnete v lese Ochoza, poté se dozv&ia

Soubor lidové architektury Ubušínek

V obci východně od Jimramova se nachází krásná lidová architektura našich předků. Najdeme zde stavby ze dřeva, kamene i z nepálených cihel, které jsou chráněny vyhlášením venkovské památkové zóny. Kopec se zajímavým jménem Hromobitek měř&iacut

Vesnická památková rezervace Krátká

(Kadov) Vesnice Krátká, místní část městyse Sněžné, vznikla v první třetině 18. století jako obytná kolonie lesních dělníků. V obci, která je prohlášená vesnickou památkovou rezervací, najdeme roubené i zděné domy s hospodářským zázemí

Soubor lidové architektury Křižánky

Obec leží v srdci Žďárských vrchů a počtem 45 kulturních památek je největší vesnickou památkovou rezervací v kraji Vysočina. Řeka Svratka ji dělí na dvě části: České Křižánky, které vznikly před polovinou 14. století a Moravské Křižánky, které jsou při

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře - památka světového kulturního dědictví UNESCO

(Žďár nad Sázavou) Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře byl na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsán v roce 1994. Stavba poutního kostela sv. Jana Nepomuckého nedaleko Žďárského kláštera se realizovala díky letité, úzké a nesmírně plodné spo

Zámek Žďár nad Sázavou

Cisterciácký klášter založený roku 1252 znojemským purkrabím Bočkem z Obřan byl v 18. století obnoven podle návrhů architekta Santiniho. Svou dnešní podobu získal zámek po roce 1784, kdy klášter vyhořel, z rozhodnutí císaře Josefa II. byl zrušen a přestavěn na ro

Zámek a Muzeum Velké Meziříčí

Mezi nejvýznamnější stavby ve městě patří zámek, původně pozdně románský hrad a později byl přestavěný na renesanční zámek. Po požáru v roce 1723 byl následně barokně rozšířen a na přelomu 19. a 20. století pseudogoticky upraven. V roce 1995 byl zámek v restitučním řízení vrácen původnímu majiteli: rodině Podstatzkých-Lichtenstein. Muzeum Velké

Zřícenina hradu Aueršperk

(Bystřice nad Pernštejnem) Pozůstatky středověkého hradu stojí na táhlém horském hřebenu obtékaném říčkou Bystřičkou poblíž obce Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem. Založili ho pravděpodobně Pernštejnové, pod jejichž správu ve 13. století území patřilo. Název hradu vycház&

Kostel sv. Michala, Vítochov

(Bystřice nad Pernštejnem) Vítochovský kostelík je jeden z nejstarších kostelů na Moravě. Říká se, že na místě, kde dnes svatostánek stojí, kdysi bývalo pohanské pohřebiště. I pod podlahou kostela bylo nalezeno několik desítek lidských koster.  Nejpozoruhodněj&

Zřícenina hradu Zubštejn

(Bystřice nad Pernštejnem) Hrad patřil k nejvýznamnějším sídlům mocného rodu pánů z Pernštejna. Byl vybudován na protáhlém skalnatém hřebenu na pravém břehu řeky Svratky nedaleko obce Pivonice, aby chránil obchodní cestu vedoucí z Brna na Poličku. Pernštejnové mají v rodovém znaku z

Kostnice, Nížkov

Kostnici s jehlancovou střechou nechal vybudovat před západním průčelím kostela sv. Mikuláše děkan Heberlandt. Uvnitř jsou vyrovnané čtyři hranice (2 m x 2 m x 2,5 m) z lebek a kostí téměř osmi tisíc osob. Podle legendy hranice vyrovnal neznámý slepý mladík po sedmileté válce o hab

Židovská čtvrť Velké Meziříčí

Nejstarší sporné písemné zprávy o Židech ve Velkém Meziříčí se vztahují k letům 1497 a 1518. První nezpochybněná patří až k roku 1636. Početnost židovské komunity různě kolísala. Nejvyššího počtu 1116 však dosáhla v polovině 19. století,

Stará synagoga Velké Meziříčí

Stará synagoga byla postavena po třicetileté válce, kdy si zdejší Židé vystavěli vedle malé modlitebny větší a důkladnější synagogu. Jde o samostatně stojící dvoupodlažní budova s valbovou střechou. Vstupu do synagogy vévodí mimořádně výtvarně zdařilý

Židovský hřbitov Velké Meziříčí

Původní židovský hřbitov měl být údajně na pustém místě při pravém břehu Balinky. Nynější hřbitov má své počátky v roce 1650. Nachází se za řekou na Bezděkově ve značném svahu na severovýchodní straně od bývalého židovského ghetta - dne&sca

Zřícenina hradu Mitrov

(Strážek) Hrad na kopci nad říčkou Bobrůvkou, asi 2 km východně od obce Strážek, založil počátkem 14. století některý z potomků Demetera z Bukového z rodu Tasovců a nazval ho Demitrov, zkráceně Mitrov. Od prvních držitelů odvozoval svůj původ rod Mitrovských. V roce 1415 přešel hrad do rukou Viléma z Pern&

Nová synagoga Velké Meziříčí

Nová synagoga je impozantní halová budova o dvou až třech podlažích se sedlovou střechou, vystavěná v tehdy módním novogotickém slohu. Stojí v sousedství staré synagogy. Všechna průčelí jsou provedena z režného zdiva v kombinaci červených a černých cihel, s menš

Zřícenina hradu Mostiště

(Velké Meziříčí) Na zalesněném ostrohu kopce Kraví hora ve středověkém jádru obce Mostiště se nachází zřícenina někdejšího hradu. Kolonizátory zdejšího území byli páni z Lomnice, kteří se později rozdělili na čtyři rodové větve, a to z Tasova, Meziříčí, Vanče

Zřícenina hradu Templštejn

(Dolní Heřmanice) Dnes již jen zříceniny připomínají, že na jejich místě dříve stával gotický hrad, zřejmě z přelomu 13. a 14. století, okolním obyvatelstvem nazývaný Templštejn nebo jednoduše Hrad. Historické zprávy o něm zcela chybějí a dnes se jihozápadně od vsi nacház&iacu

Kostnice Velká Losenice

Památkově chráněná kostnice byla postavena v roce 1746 knížetem Karlem Maxmiliánem z Dietrichštejnu. Ve dvou sloupech jsou tu složeny kosti tří set vojáků pluku hraběte Kolowrata, zraněných v bitvě u Střegova ve Slezsku a sem převezených. Tuto skutečnost připomínají i tři válcová Bož

Zřícenina hradu Pyšolec

(Vír) Rozsáhlý hrad Pyšolec patřil k sídlům pánů z Pernštejna. Založen byl na přelomu 13. a 14. století na kopci v meandru řeky Svratky u Víru. V roce 1358 ho získal moravský markrabě Jan Jindřich a začal s jeho obnovou. Pernštejnové se usilovně snažili o znovuzískání hradu do své

Zřícenina hradu Bukov - Lísek

Hrad Bukov (někdy zvaný také Lísek) patří k nejstarším šlechtickým hradům na Moravě. Vyrostl v první polovině 13. století na homolovitém ostrohu nad soutokem dvou potoků nedaleko stejnojmenné obce. Neměl ale dlouhého trvání. Tasovci si po roce 1300 vybudovali hrad Mitrov, kam bylo př

Zřícenina hradu Skály (Štarkov)

(Jimramov) Pozůstatky hradu, zvaného též Štarkov, se nacházejí na strmých skalách nedaleko Jimramova. Jsou součástí chráněné přírodní památky Štarkov, kterou tvoří rulové skalní útvary a okolní balvanové sutě. Zdejší území z&i

Rodina Brady a „Hanin kufřík“ Nové Město na Moravě

V Novém Městě na Moravě přímo na Vratislavově náměstí najdete dům č.p. 13, který je těsně spjat s židovskou rodinou Brady jejíž příběh proběhl celým světem jako odkaz budoucím generacím. Smutný osud jedenáctileté Hany Brady, která byla v letech nacistické okupace a holocaustuKamenný jednoobloukový most Velké Meziříčí

Mezi pozoruhodnosti města patří také stará silniční stavba. Je to kamenný jedno obloukový most postavený za 8.000 zl. v roce 1593 stavitelem Antonínem Vlachem přes hluboké údolí radslavského potoka. Most pře

Vírský mlýnek Vír

V obci Vír stával před třiceti lety tzv. Navrátilův mlýnek. Bylo to hejblátko umístěné na Rovečínském potoce a obsahovalo zhruba sedmdesát vyřezávaných figurek, které byly poháněny vodní

Dolní hřbitov Žďár nad Sázavou

Monumentálně působí opuštěný barokní Dolní hřbitov, který byl rovněž vybudovaný stavitelem Santinim, v jehož středu stojí socha Anděla posledního soudu. Dolní hřbitov

Šlakhamr, Hamry nad Sázavou

Šlakhamr se nachází v malebném údolí řeky Sázavy v obci Hamry nad Sázavou. Bývalý vodní mlýn prošel v minulých třech letech nákladnou rekonstrukcí. Nyní jsou zde nainstalov&aac

Kamenný most ve Žďáru nad Sázavou

(Žďár nad Sázavou) Silnice z centra města k areálu zámku vede přes barokní kamenný most se třemi oblouky, který v délce 40 metrů překlenuje Stržský potok u Konventního rybníka. Byl postaven v roce 1761 a přestože je široký pouze 6 metrů, dodnes slouží dopravě na frekventované silnici I/37. Zdob

Kamenný jednoobloukový most Velké Meziříčí

Mezi pozoruhodnosti města patří také stará silniční stavba. Je to kamenný jedno obloukový most postavený za 8.000 zl. v roce 1593 stavitelem Antonínem Vlachem přes hluboké údolí radslavského potoka. Most pře

Lurdská jeskyně v Radňovicích

(Radňovice) Lurdská jeskyně se proslavila jako místo mnoha zázračných uzdravení. Není divu, že po

Kostel sv. Jana Křtitele Velká Bíteš

Dominantou města je kostel sv. Jana Křtitele situovaný v severní vyvýšené části Velké Bíteše. Původní pozdně románská podoba stavby se nedochovala, jen část obvodových zdí je začleněn&

Kostel sv. Mikuláše, Velké Meziříčí

V centru náměstí najdete nejstarší a současně nejvýstavnější gotický kostel sv. Mikuláše. Spolu s 64 metrů vysokou věží a zámkem tvoří hlavní dominantu města. První zmínk

Dřevěný krytý most Velké Meziříčí

V zámeckém parku se nachází dřevěný krytý most přenesený z Krásněvsi, postavený původně přes řeku Oslavu.

Vysoký most

(Velké Meziříčí) Vysoký most se nachází nedaleko Velkého Meziříčí. Jedná se o starý most, nazývaný též Loupežnický, podle blízké lokality Loupežník. Vysoký most byl součástí staré zemské cesty mezi Jihlavou a Brnem a jeho vznik objasňují různé názory. Jeden tvrdí, že most zbud

Farní kostel sv. Prokopa, Žďár nad Sázavou

Farní kostel sv. Prokopa je původně gotická stavba. Nejcennější památkou je Madona s dítětem z poloviny 15. století. V těsné blízkosti stojí barokní kaple sv. Barbory, připisovaná architektu Santinimu.

Kostel sv. Kunhuty

(Nové Město na Moravě) Novoměstský farní kostel, který se nachází na Vratislavově náměstí, je zasvěcen svaté Kunhutě, k níž v 18. století přibyla jako spolupatronka svatá Anna. Úctu k této světici podnítilo uchr&aa

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Netíně

V kostele se dochovaly stopy románských architektonických prvků z doby, kdy ves patřila benediktýnskému klášteru v Třebíči. V 18. století byl kostel zaklenut ve stylu barokní gotiky. Při opravách kostela v roce 1969

Kostel sv. Václava, Křižanov

Kostel, orientovaný kněžištěm k východu, má podle umělecko-historického rozboru stavebních konstrukcí svůj počátek ve 2. polovině 13. století. V interiéru kostela se nachází soubor renesančních n&aa

Kostel sv. Vavřince Bystřice nad Pernštejnem

Kostel sv. Vavřince je Dominantou města. Jeho vznik spadá do 13. století, v průběhu staletí byl mnohokrát přestavován. Dnešní barokní podoby dosáhl při přestavbě koncem 17. století. Dvě věže v průčelí byly p

Špitální kostel sv. Kříže Velké Meziříčí

Špitální kostel sv. Kříže byl vystavěn pány z Lomnice, v 16. století byl přestavěn Zikmundem Heldtem z Kementu, který je zde pohřben a v 18. století upraven kněžnou Eleonorou Liechtensteinovou do klasicistní podoby. Posledn&ia

Kostel Nejsvětější Trojice Bystřice nad Pernštejnem

Hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice dal postavit v roce 1615 Jan Čejka z Olbramovic. Původně byl evangelický. Po bitvě na Bílé hoře byl uzavřen a zpřístupněn až roku 1719.Zřícenina hradu Dalečín

Gotický hrad na vyvýšenině obtékané řekou Svratkou býval majetkem mocných rodů Tasovců a pánů z Pernštejna. Po husitských válkách se stal sídlem loupežníků a proto byl v roce 1519 dobyt a vypl

Krytá dřevěná lávka ve Švařci

(Koroužné) Krytá dřevěná lávka ve Švařci vede přes řeku Svratku, byla postavena roku 1873. Její délka je 22 m a šířka 2 m. K lávce vede 11 schodů. Střecha je kryta šindelem.

Panská hospoda Ostrov nad Oslavou

Kolem roku 1723 nechal v obci žďárský klášter zbudovat zájezdní panskou hospodu (čp. 38). Ve stylu barokní gotiky ji navrhl architekt Jan Blažej Santini Aichl na půdorysu ve tvaru W, což představuje iniciály žďárského opata Václava Vejmluvy. Vstupní trakt je třípodlažní, ost

Historické jádro Velkého Meziříčí

(Velké Meziříčí) Velké Meziříčí patří mezi středověká města a proto bylo v roce 1990 území historického jádra města prohlášeno městskou památkovou zónou s 58 památkově chráněnými objekty.

Orchestrion na Veselíčku

(Žďár nad Sázavou) Orchestrion na Veselíčku je jedním z posledních hrajících orchestrionů v České republice. Můžete jej na vlastní oči uvidět ve Veselíčku u Žďáru nad Sázavou. Orchestrion byl vyroben před rokem 1850 ve Víd

Hřbitov na Moráni Velké Meziříčí

Moráňský (starý) hřbitov byl založen v 16. století spolu s kostelem Nejsvětější Trojice. Dodnes se zde dochovaly náhrobky významných občanů z 19. a poč. 20. století. Cenné jsou také litinové kř&iac

Městské opevnění ve Velké Bíteši

(Velká Bíteš) Městské opevnění vznikalo zřejmě v průběhu 15. století. Skládalo se z obvodových hradeb a tří bran s ochrannými příkopy a padacími mosty. Dvě brány byly situovány na protilehlých stranách náměstí a jedna u kostela. Z hradeb se do současné doby dochovaly jen nepatrné zbytk

Dolní hradební brána Velké Meziříčí

Dolní hradební brána, se zbylou částí městských hradeb s baštou, je jediná dochovaná z původního opevnění. Stávaly zde palisády a přes mlýnskou strouhu a řeku vedl brod. Ve středověku byla brána opatřena masivními dubovými, dobře kovanými vraty, která se na noc zamy

Radnice Velké Meziříčí

Jednou z významných dominant celého náměstí je starobylá budova radnice. Její historie sahá až do začátku 15. století. Prošla několika stavebními úpravami, z nichž patrně nejvýznamnější byla v letech 1528 - 1529. Poslední stavební přeměnu prodělala radnice v letech 1997-

Luteránské gymnázium Velké Meziříčí

Budovu bývalého luteránského gymnázia nechala v roce 1578 postavil Alena Berková - Meziříčská z Lomnice. Tato jednopatrová budova, obdélníkového půdorysu, ve stylu vlašské renesance je obdobou Palazzo Pompei ve Veroně od architekta Michela san Michelei. Koncem 50. let minulého sto

Kaple sv. Anny, Pivonice

(Bystřice nad Pernštejnem) V malá vesnička Pivonice, nedaleko Bystřice nad Pernštejnem, je zajímavá nejen tím, že odtud vedou turistické cesty ke zříceninám hradů Aušperk, Pyšlovec a Zubštejn. Najdeme zde také kapli sv. Anny s ro

Obecník Velké Meziříčí

Dalším skvostem města je Obecník. Tato historická budova, pocházející z 16. století, má plasticky bosovanou fasádu. Plochy prvního poschodí jsou zaplněný sgrafitovým pruhem s tématikou kratochvilných výjevů z loveckého života. Mezi okny jsou alegorické postavy. Obecník j

Historické centrum města Svratka

Prostorné obdélníkové náměstí je centrem města. Od nejstarších dob stávala v jeho středu kaple sv. Prokopa a dřevěná kašna. V tzv. Panském domě se konaly všechny kulturní akce. Dřevěná kašna byla roku 1843 nahrazena kašnou kamennou, kaple byla zbořena v roce 1867. Na jejím

Kostel sv. Jana Křtitele Svratka

Kostel sv. Jana Křtitele vznikl pravděpodobně ve 13. století, za husitských válek byl vypálen a později zrekonstruován v gotickém duchu. Dnešní podobu získal kostel přestavbou v roce 1789. Zvonice kostela pochází z

Kašna s houbařem Svratka

Kašna s houbařem je dílem místního rodáka, akademického sochaře Antonína Odehnala z roku 1938.

Kostel Nejsvětější Trojice Velké Meziříčí

Za návštěvu stojí i kostel Nejsvětější Trojice na starém moráňském hřbitově. Pochází z období gotiky a byl přestavěn ve slohu pozdně gotickém v roce 1555. Jediný oltář má obraz Nejsv

Kostel sv. Marka Velké Meziříčí

Nejstarším dochovaným chrámem na velkomeziříčsku je kostel sv. Marka. Starobylá svatyně z doby románské, která od nepaměti stojí na menším návrší zvaném Krásná hora (p

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.