Žďársko

Hornická naučná stezka v Jihlavě

Hornická naučná stezka prochází lokalitou Jihlava-Lesnov po místech s nejvíce patrnými pozůstatky dolování, tak aby návštěvníkům co nejvíce přiblížila zašlou slávu dolování jihlavského stříbra. Stanoviště jsou zaměřena na ukázky pozůstatků hornické činnosti, historii rozhledny na vrchu Rudný a přírodní zajímavosti. Trasa vede po 13 informačních tabulích, 10 z nich se nachází v okolí vrchu Rudný a tvoří centrální okruh stezky, dalšími zastaveními jsou štola sv. Jana Nepomuckého, lokalita Rounek a lokalita Bílý Kámen. Dle průzkumů se v okolí vrchu Rudný vyskytuje 170 větších jam a na celém vrchu je roztroušeno mnoho menších jam po průzkumných výkopech. Východiště trasy je za budovou Správy městských lesů, z parkoviště u krematoria ulicí Pod Rozhlednou doleva.

1. Stříbrná Jihlava - Jihlava byla kdysi jedno z nejvýznamnějších měst království a nejstarší královské horní město v českých zemích.
2. Střecha Evropy - „hlavní evropské rozvodí“ - také definované jako evropská linie, přes kterou neteče žádná voda - část zde pramenících toků směřuje k Severnímu moři, druhá část k Černému moři. I když tato „střecha Evropy“ není příliš vysoká (540 m), vyvěrá zde v prameništích křišťálově čistá voda.
3. Okolí šachty sv. Jiří – nachází se zde 25 větších hromad vykopaného materiálu - tzv. obvalů. Jejich stěny jsou příkré a svědčí o neustále se propadajících šachtách. Haldy zde tvoří souvislý pás, vysoký místy až pět metrů. Rudná žila byla sledována ve směru východ - západ v délce až 400 m. Původně byla většina průzkumných i těžebních šachet vydřevena srubovým způsobem.
4. Šachta sv. Jiří - toto hornické dílo pochází z nejstarší etapy dolování v okolí Jihlavy. V roce 1592 zde byla již jen stará zatopená šachta. Jedná se o elipsovitou jámu o průměru 15 až 20 m a hloubce 10 metrů. Ve stěnách propadliny vystupuje místy skála, do níž byla šachta ražena. Dno jámy je částečně zasunuto a bývá často zatopeno vodou.
5. Nad šachtou sv. Jiří byl instalován vodotěžný stroj, ke kterému byla přiváděna voda ze vzdálenosti 1 km pomocí vodního náhonu. Tento náhon, dnes již nefunkční a suchý, existuje dosud téměř v celém svém průběhu a je přerušen pouze lesními cestami a lyžařským vlekem. Začíná na okraji obce Zborná, u cesty vedoucí podél Zlatého potoka.
6. Na vrchu Rudný (Šacberk) se nacházela rozhledna ve tvaru osmiúhelníku o výšce 27 m. Vrchol Šacberku nebyl vybrán pro stavbu náhodou. Kopec má v dějinách Jihlavy zvláštní místo. Ve svém nitru ukrýval skutečně poklad, jak zní český překlad německého názvu, neboť na jeho úbočí se od středověku (asi od roku 1391) do 18. století těžilo stříbro. Přímo zde bylo kutiště Na šparech. Z něj se dochovaly dvě krátké štoly, z nichž jedna leží 50 m severně od rozhledny a druhá 100 m na východ.
7. Vrch Rudný je budován velmi silně přeměněnou (metamorfovanou) horninou, tzv. migmatitem. Ve svahu jsou vidět naskupeniny rulových balvanů, rozvolněné z výchozů mechanickým zvětráváním za ledových dob ve starších čtvrtohorách. Stojí za připomínku, že ruly (k nimž řadíme i migmatity), patří k převládajícím horninám Českomoravské vysočiny a zároveň v této oblasti i k horninám nejstarším (u některých je stáří vypočteno až na 1,5 miliardy let).
8. Hornický náhon, jehož vodním proudem byl poháněn vodotěžný stroj na šachtě sv. Jiří, byl napájen ze starého báňského rybníka, po němž se zachovala hráz na levé straně silnice při vjezdu do Zborné od Jihlavy. Horninu dobývali kopáčem nebo špičákem, a to od stropu směrem k podlaze. Pokud byla hornina tvrdá, měkčila se ohněm. Ražba nebyla jednoduchá - v chodbě o profilu 1 x 2m bylo denně vyraženo max. 2 - 2,5 cm horniny.
9. Zdejší lesy jsou z větší části tvořeny porosty s převahou jehličnatých dřevin, hlavně smrku. Na některých místech je vyšší zastoupení jedle, která na severním svahu vytváří dokonce vzácné jedliny (s příměsí modřínů). Z ostatních přírodních zajímavostí jsou to například ptáci - hnízdí zde sýkora parukářka i uhelníček, brhlík lesní, čížek lesní, datel černý, strakapoud velký i vzácně i žluna šedá. Z dravců kromě káně lesního i krahujec obecný a z nočních dravců kalous obecný a puštík obecný.
10. Pozůstatky šachetního dolování - ložisko muselo být otevřeno důlním dílem, pak teprve dostal zájemce propůjčku. Začala se razit tzv. nálezná jáma. Hlavními důlními dily byly úklonné šachty, zakládané na žilném pásu hustě vedle sebe, protože umožnily uplatnění většího počtu těžařů a havířů, aby ložisko mohlo být co nejrychleji a nejúplněji vydobyto. Úklon jámy nebyl pravidelný a měnil se podle žíly.

Centrální okruh stezky končí u tabule č. 10 nedaleko od zastávky autobusu č. 5 – Krematorium. Pokud máte zájem, můžete navštívit ještě další 3 lokality: štolu sv. Jana Nepomuckého, lokalitu Bílý Kámen a lokalita Rounek.

Délka: 6 km
Počet zastávek: 13Turistické informační centrum Jihlava
Masarykovo náměstí 96/2
586 01 Jihlava
tel.: +420 567 167 158, +420 567 167 159
e-mail: tic@jihlava-city.cz
www.visitjihlava.eu</b 

Fotogalerie

 
 

Komentáře

Navštivte v okolí

2006 Nová lanová centra na Vysočině nabízí aktivní odpočinek (16.08.2006)

(Jihlava) Lanová centra jsou soubory překážek umístěných v různé výšce nad zemí a tvořená převážně lanovými prvky. Jsou zdrojem nejen fyzické zdatnosti, ale i aktivního odpočinku. Slouží

OCENĚNÍ PRO TURISTICKÉ WEBOVÉ STRÁNKY KRAJE VYSOČINA

(Jihlava) Na festivalu TOUR REGION FILM Karlovy Vary, který se konal ve dnech 5.10 - 9.10.2004, získala internetová prezentace turistických možností Vysočiny druhé místo v kategorii multimedia v konku

V letošním roce probudí památky hudba (10.9.2004)

(Jihlava) Pozvánka do kraje Vysočina na Dny evropského dědictví Ve dnech 10. - 19. září 2004 se v České republice u příležitosti Dnů evropského dědictví (EHD) opět otevřou stovky

Největší mobilní zvonohra u nás

(Jihlava) Jihlava byla vůbec prvním svědkem mimopražského koncertu zvonohry, která má 57 přesně vyladěných bronzových zvonů. Na světě bylo doposud postaveno 17 mobilních zvonoher. Pět jich je v

Pozvánka na Mezinárodní hudební festival MAHLER 2004 (3.9.2004)

(Jihlava) Letošní již třetí ročník festivalu Mahler Jihlava 2004 bude zahájen přímo v srdci Jihlavy na náměstí - představí se na něm nejmladší generace jihlavských muzikantů - Smyčcový orc

Jihlavská šatlava

(Jihlava) V Jihlavské šatlavě na Vás čeká stará vojenská věznice, která je v původním stavu z roku 1869 a je jedinou stavbou tohoto druhu v ČR.

Rybářská mapa

(Jihlava) Tematická informační mapa s vyznačenými svazovými a soukromými revíry, kde je možné provozovat rybolov za předpokladu, že rybář je drž

Paintball, bungee running, lukostřelba, střelba ze vzduchovky Jihlava

Paintball Paintball je týmová sportovní hra a může ji vyzkoušet každý. Je vhodný pro stmelení kolektivu a také pro firmy jako forma teambuildingové aktivity. Pomocí značkova

Oblastní galerie Vysočiny

(Jihlava) V roce 1948 byla díky cennému daru Marie Kovaříkové, která městu věnovala svou celoživotní sbírku obrazů (78 obrazů a 1 soch

Koupaliště Vodní Ráj Jihlava

Venkovní část Venkovní část je tvořena systémem letních bazénů - velký bazén, plavecký bazén, dětský bazén, dětské brouzdaliště a travnaté plochy pro slunění.

Zoologická zahrada Jihlava

Zoologická zahrada leží v údolí řeky Jihlávky v lesoparku Březinovy sady, 10 minut pěší chůze z centra města. B

Vyhlídkové lety balónem

(Jihlava) Vyhlídkové lety balónem probíhají nad Vysočinou - Jihlava, Velké Meziříčí, Telč, Nové Město na Moravě a další místa. Balón startuje na Letišti Jihlava anebo u Tesca na Brněnské u

Zážitkové lety, tandemové seskoky, letecká škola

(Jihlava) Aeroklub Jihlava nabízí zážitkové lety, tandemové a propagační seskoky, programy pro školy a firmy, leteckou školu (výcvik na kluzácích, ultralehkého létání, motorového létání a p

Zážitkové lety, tandemové seskoky, letecká škola

(Jihlava) Aeroklub Jihlava nabízí zážitkové lety, tandemové a propagační seskoky, programy pro školy a firmy, leteckou školu (výcvik na kluzácích, ultralehkého létání, motorového létání a p

Paraglidingové tandemové lety, škola paraglidingu

(Jihlava) Vyzkoušejte víkendové, kompletní či motorové kurzy, outdoorové firemní akce anebo paraglidingové tandemové lety (vyhlídkový, termický, seznamovací). Vyhlídkový paraglidingový tan

Z Jihlavy do Větrného Jeníkova

(Jihlava) Trasa výletu začíná na Masarykově náměstí v Jihlavě. Svojí rozlohou patří k největším historickým náměstím u nás. Jeho bohatou historii zde dokládají četné zachovalé do

Z Jihlavy do Polné

(Jihlava) Výchozím bodem je krajské město Jihlava. Z náměstí vyjíždíme směrem dolů a odbočujeme do ulice Brněnská v levém dolním rohu náměstí. Z této ulice nás ukazatel naviguj

Údolí Jihlavy

(Jihlava) Vydejte se s námi na putování podél toku Jihlavy a poznejte rozmanité podoby této významné řeky a krajiny, která ji obklopuje. Výlet začneme u rozcestníku Jihlava –

Jihlava a Zaječí skok

Trasa tohoto výletu nás zavede do malebného údolí řeky Jihlavy, kde poznáme skaliska Zaječího skoku, pastviny u Rantířova a kapli sv. Jana Nepomuckého na návrší v Plandrech.

Jihlavské podzemí

(Jihlava) Jihlavské podzemí je druhým největším systémem zachovaným pod historickou zástavbou na území naš&iacut

Jihlavský radniční právovárečný pivovar a.s.

(Jihlava) Malý pivovar se nachází v prostorách suterénu Radniční restaurace na Masarykově náměstí v centru Jihlavy. Pivo se zde začalo vařit v kv

Krytý bazén E. Rošického Jihlava

V budově bazénu najdou návštěvníci kromě 6ti dráhového plaveckého bazénu také tobogán, výukový malý baz

Historické centrum města Jihlavy

(Jihlava) Je městskou památkovou rezervací. Svažité obdélníkové náměstí patří svou rozlohou (36 650 m2) k největším historickým náměstím v zemi. Lemují ho cenné měšťanské domy na gotic

Muzeum Vysočiny Jihlava

Expozice muzea, založeného v roce 1892, jsou umístěny ve dvou architektonicky cenných renesančních domech na hlavním jihlavském náměstí.

Městské hradby v Jihlavě

(Jihlava) Hradby byly kolem královského horního města budovány od poloviny 13. století. Tříkilometrové opevnění tvořily dva pásy hradeb s v

Jezuitský kostel sv. Ignáce z Loyoly Jihlava

Příchod jezuitů do Jihlavy se datuje k roku 1625. Založení řádového domu bylo značně podporováno jihlavskými měšťany a jez

Vyhlídková Brána Matky Boží, Jihlava

Brána Matky Boží je jedinou bránou, která se zachovala z pěti středověkých městských bran, která vznikla v době výstavby města a jeho

Přírodní rezervace Zaječí skok

(Jihlava) Zaječí skok (1,5 ha) je vůbec první rezervací na Českomoravské vrchovině (1933). Již v roce 1924 ji na svém území za soukromou rezervaci vyhl&a

Dominikánský kostel Povýšení sv. Kříže Jihlava

Kostel Povýšení sv. Kříže byl oproti minoritskému budován jako jeho architektonický protiklad, jeho výstavba je stylově

Farní kostel sv. Jakuba Většího Jihlava

Mimořádný význam pro život ve městě měl právě farní chrám zasvěcený patronu horníků sv. Jakubu Větší

Minoritský kostel Nanebevzetí Panny Marie Jihlava

Chrám Nanebevzetí Panny Marie s přilehlým klášterem byl postaven zcela v duchu poslání minoritů. Areál minoritskéh

Židovský hřbitov Jihlava

Významná památka připomínající existenci židovské obce. Hřbitov byl založen roku 1869, má roz

Hornická naučná stezka v Jihlavě

(Jihlava) Hornická naučná stezka prochází lokalitou Jihlava-Lesnov po místech s nejvíce patrnými pozůstatky dolování, tak ab

Jihlava

Jihlava je nejstarší horním městem českých zemí, které vzniklo v první polovině 13. století během kolonizace kraje, urychlené n&aa

Jihlavská radnice

(Jihlava) Písemné prameny dokazují, že první radnice byla na protější západní straně vedle rychty (bývalá prodejna Baťa, dnes drogeri

Údolím Jihlavy z Jihlavy do Přibyslavic

(Jihlava) Vydejte se s námi na 22 kilometrů dlouhé putování podél toku Jihlavy a poznejte tak rozmanité podoby této významné řeky a krajiny, kterou spoluvytváří. Náš výlet začn

Zajímavosti v Jihlavě

(Jihlava) Každému, kdo alespoň jednou navštívil toto starobylé město, je zřejmé, že Jihlava patří mezi historicky nejcennější města České republiky. Dokladem toho je i vyhlášená městsk

Park Gustava Mahlera Jihlava

Park Gustava Mahlera je novým architektonicky a kompozičně jedinečným parkem s odkazy na dílo hudebního skladatele a dirigenta Gustava Mahlera a na jeho spojení

Lanový park Zoo Jihlava- praLEZ

Procházka ve větvích: zhoupnutí na liáně, šplhání po provazovém žebříku, přejezdy po lanovce či zdolání nejméně deseti lanových překážek nabízí od května jihlavská zoo v nov

Věž kostela sv. Jakuba Většího, Jihlava - vyhlídkový ochoz

Stavba severní kostelní věže, vysoké 63 metrů, byla dokončena počátkem 14. století. Sloužila městu jako strážní věž, měla jehlancovou st

Naučná stezka Stará plovárna

(Jihlava) Nachází se v jihovýchodní části území města Jihlavy. Byla vybudo

Pivovar Jihlava, a. s.

Nejstarší písemnou zprávou o jihlavském sladovnictví je záznam v městské knize z 3. května 1348, kdy král Karel IV. oznamuje jihlavskému rychtáři a celé obci, že zakazuje vaření piva

Běžecké lyžařské trasy na Jihlavsku

(Jihlava) V okolí města Jihlavy je upravováno téměř 80 km běžkařských stop, je možné si vybrat z osmi okruhů. Úprava tras je prováděna skútrem

Vysočinou v sedle

(Jihlava) Soubor pěti tematických infomap s vyznačenými hipostezkami v regionu Vysočina. 1 mapa zahrnuje celý region Vysočina, 4 mapy s rozčleněním kraje do 4 oblasti. Mapy nejsou v elektronické

Zima na Vysočině

(Jihlava) Turistická informační mapa s vyznačením běžeckých tras na Vysočině s informacemi o udržovaných běžeckých stopách. Mapa není v elektronické podobě přístupná z důvodů zacho

Okruh Okrouhlík

(Jihlava) Okruh Okrouhlík zahrnuje dva samostatné okruhy – Okrouhlík I (9,2 km) a Okrouhlík II (2,4 km). Okruh Okrouhlík I leží na jihozápadním okraji krajského města. Optimáln

Strašidelné bludiště Jihlava

Pobavit se můžete v jedinečném strašidelném bludišti, kde na vás čekají strašidla, pohádkové postavy, hrdinové z oblí

Lezecké centrum Wall street Tendon, Jihlava

Ve staré kotelně bývalého Motorpalu se na ploše 500 metrů čtverečních nachází 40 jistících linií a postupně zde bude postaveno nejméně 100 cest různých obtížností. V nejvyš

Robinson park Jihlava

Rodinný park Robinson je největší indoorový zábavní park v Kraji Vysočina. Na ploše 2500 metrů čtverečních se nach&aac

Park Gustava Mahlera Jihlava

Park Gustava Mahlera je novým architektonicky a kompozičně jedinečným parkem s odkazy na dílo hudebního skladatele a dirigenta Gustava Mahlera a na

Hudební festival Mahler Jihlava – Hudba tisíců

Hudební festival Hudba tisíců připomíná prostřednictvím série koncertů, pěveckých recitálů a dalších společenskýc

Židovská čtvrť Jihlava

Osídlení židovského obyvatelstva v Jihlavě můžeme datovat krátce po založení samotného města v polovině 13. století. K zániku židovsk

Dům Gustava Mahlera Jihlava

Počátky původně středověkého domu ve Znojemské ulici 4 spadají do 16. století. Při klasicistní přestavbě na začátku 19. s

Horácké divadlo Jihlava

Horácké divadlo Jihlava je stálou profesionální činoherní scénou Kraje Vysočina. Divadlo sídlí v budově na rohu ulic Komenského a Divadelní u Masarykova náměstí v Jihlavě. Sou

Laser game Jihlava

Oblíbenou Laser game si můžete vyzkoušet v Jihlavě. Nachází se zde perfektní aréna, se rozhodně nebudete nu

Pivovarská naučná stezka

(Jihlava)

Naučná stezka „Jihlavská pevnost"

(Jihlava) Jihlavské městské opevnění je významné nejen svým nebývalým rozsahem pevnostních zařízení a dal&sca

Naučná stezka „Hudební osobnosti Jihlavy“

(Jihlava) Hudební tradice Jihlavy sahá do 16. století, které je v Jihlavě nazýváno „velkým“. Město se v té době stalo

Cyklostezka Humpolecká - Havlíčkova

(Jihlava) Cyklostezka se nachází v blízkosti koupaliště Vodní ráj a nákupního centra Baumax a Hypernova

Stříbrné pomezí a další cyklotrasy

(Jihlava) Statutární město Jihlava ve spolupráci s 26 partnerskými obcemi vytvořilo v roce 2011 ve svém okolí t

Biofarma Sasov

(Jihlava) Farma byla založena 29. července 1991 v areálu Školního statku Střední odborné školy v Jihlavě. Začalo se chovem koní a d&aac

Kostel sv. Ducha Jihlava

Kostel je poměrně jednoduchá stavba obdélníkového půdorysu s trojbokým závěrem se systémem v

Evangelický kostel sv. Pavla

(Jihlava) Je nazvaný na počest protestantsk&ea

Kostel sv. Jana Křtitele Jihlava

Vznikl jako produkt kolonizace na sklonku 12

Naučná stezka Po stopách Gustava Mahlera

(Jihlava) Naučn&a

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.