Zřícenina hradu Templštejn

Dnes již jen zříceniny připomínají, že na jejich místě dříve stával gotický hrad, zřejmě z přelomu 13. a 14. století, okolním obyvatelstvem nazývaný Templštejn nebo jednoduše Hrad. Historické zprávy o něm zcela chybějí a dnes se jihozápadně od vsi nachází pouze torzo hranolové věže a zbytky zdí ze světlého kamene.
Hrad stojící na skále nad údolím řeky Oslavy vznikl pravděpodobně na přelomu 13. a 14. století. Souvislost s řádem templářů není doložena. Stavba ve svahu kopce byla od okolní výšiny oddělena širokým příkopem. O původním účelu se můžeme také jenom dohadovat, jednalo se zřejmě o strážní a kontrolní hrádek nad významnější komunikací, kterou mohlo být údolí Oslavy. Do dnešní doby se z hradního areálu zachovaly jen asi 2 metry vysoké zbytky zdí po hranolovité věži. Nedaleká prohlubeň může být pozůstatkem zaniklého stavení, poblíž je okrouhlá jímka na vodu. Hrad byl opuštěn patrně v polovině 15. století.
I tyto malé dochované zbytky původní stavby byly bohužel poškozeny používáním jejího kamene na jiné stavby. V novější době navíc torza zdí poškozovali hledači pokladů. Celá stavba je skrytá v lese, takže není možné určit rozsah celého hradního areálu a ani případné zasypané valy nebo zřícené zdi není možné pozorovat. Zříceninu je dnes možné najít v lese na kopci asi 500 m nad bývalým Eliášovým mlýnem na Oslavě.


Ing. David Hamza
Poštovní adresa:
Rajhradská 164, Vojkovice, 667 01 Židlochovice

mobil: 605 124 275
email:
d_hamza@o2active.cz      d_hamza@volny.cz
facebook: Templštejn, Hrad Templštýn

www.templstejn.cz/V případě zájmu lze dohodnout s vlastníkem komentovanou prohlídku po areálu hradu  s výkladem o historii hradu a jeho stavebně-historickém vývoji. Program lze bezplatně rozšířit o výklad o zdejší flóře i fauně včetně prohlídky zajímavých lokalit v areálu hradu.

 

Fotogalerie

 

Mapa

Komentáře

Navštivte v okolí

Zřícenina hradu Templštejn

(Dolní Heřmanice) Dnes již jen zříceniny připomínají, že na jejich místě dříve stával gotický hrad, zřejmě z přelomu 13. a 14. století, okolním

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.