Průvodce Vysočinou > Co vidět > Historie > Zříceniny

Zřícenina hradu Orlík

(Humpolec) Hrad byl vybudován na konci 14. století. Zachovala se z něj mohutná hranolová věž a vstupní brána, které chránily hrad z nejsnáze přístupné severní strany a zbytky obytného paláce, který přiléhal k hradbám. Na začátku 16. století prošel hrad radik&aac

Zřícenina hradu Lamberk

(Březník) Poblíž obce Březník byl ve druhé polovině 14. století vybudován hrad Lamberk. Na přelomu 14. a 15. století tu sídlil rytíř Jan, zvaný Sokol. Podnikal loupeživé výpravy a jako válečník dosáhl řady úspěchů na bitevním poli. Byl vojevůdcem markraběte Prokopa a stal se v&yacut

Zřícenina hradu Kraví Hora

(Kuroslepy) První zmínka o hradu nad soutokem Oslavy a Chvojnice, 7 km jihovýchodně od Náměště nad Oslavou, pochází z roku 1387. Počátkem 15. století proslula hradní posádka loupežemi po širokém okolí, nejčastěji loupeživé nájezdy směřovaly proti majetkům třebíčského kl

Zřícenina hradu Aueršperk

(Bystřice nad Pernštejnem) Pozůstatky středověkého hradu stojí na táhlém horském hřebenu obtékaném říčkou Bystřičkou poblíž obce Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem. Založili ho pravděpodobně Pernštejnové, pod jejichž správu ve 13. století území patřilo. Název hradu vycház&

Sokolovec (Sokolohrad)

(Chotěboř) Na místě středověkého strážního hradu je v romantickém údolí řeky Doubravy mezi obcemi Bílek a Libická Lhotka vybudována turistická vyhlídka. Majitelé hradu prosluli jako loupeživí rytíři a proto byl hrad pobořen. Jeho zkázu pak dokončily husitské války, zbytky

Zřícenina hradu Sedlec

(Náměšť nad Oslavou) Zbytky hradu se nalézají na ostrohu v meandru řeky Oslavy, 5 km jihovýchodně od Náměště nad Oslavou. Jeho původní název byl Nový hrad a byl založen pravděpodobně v rozmezí let 1375 - 1390. Jeho historie byla krátká, pravděpodobně byl zničen při velké akci moravských stavů, která byla n

Zřícenina hradu Rokštejn

(Bítovčice) Nad údolím se tyčí hrad Rokštejn se zbytky dvou paláců a mohutnou hranolovou věží, která dosahuje výšky 17 metrů. Poprvé je hrad připomínán v roce 1289. Kolem roku 1359 připojuje hrad ke svému zboží moravský markrabě Jan Jindřich. Mezi lety 1396 - 1399 se dostává hrad

Zřícenina hradu Chřenovice

Nachází se na skalnatém ostrohu nad soutokem řek Jestřebnice a Sázavy, severozápadně od Ledče nad Sázavou. Hrad byl založen koncem 13. století, několikrát vystřídal majitele a v roce 1545 je již uváděn jako pustý. Dochovala se 19 metrů vysoká válcová věž se silnými zdmi z lomov&e

Zřícenina hradu Zubštejn

(Bystřice nad Pernštejnem) Hrad patřil k nejvýznamnějším sídlům mocného rodu pánů z Pernštejna. Byl vybudován na protáhlém skalnatém hřebenu na pravém břehu řeky Svratky nedaleko obce Pivonice, aby chránil obchodní cestu vedoucí z Brna na Poličku. Pernštejnové mají v rodovém znaku z

Zřícenina hradu Mitrov

(Strážek) Hrad na kopci nad říčkou Bobrůvkou, asi 2 km východně od obce Strážek, založil počátkem 14. století některý z potomků Demetera z Bukového z rodu Tasovců a nazval ho Demitrov, zkráceně Mitrov. Od prvních držitelů odvozoval svůj původ rod Mitrovských. V roce 1415 přešel hrad do rukou Viléma z Pern&

Zřícenina hradu Mostiště

(Velké Meziříčí) Na zalesněném ostrohu kopce Kraví hora ve středověkém jádru obce Mostiště se nachází zřícenina někdejšího hradu. Kolonizátory zdejšího území byli páni z Lomnice, kteří se později rozdělili na čtyři rodové větve, a to z Tasova, Meziříčí, Vanče

Zřícenina Tasovský hrádek

Zřícenina gotické tvrze najdete na východním okraji obce Tasov na mírné vyvýšenině nad potokem Polom. Jde o zbytky kruhové zdi a brány gotické tvrze postavené během 2. pol. 14. stol., kolem roku 1390, která je od roku 1569 uváděná jako pustá. Na tvrzi sídlili svobodní

Zřícenina hradu Templštejn

(Dolní Heřmanice) Dnes již jen zříceniny připomínají, že na jejich místě dříve stával gotický hrad, zřejmě z přelomu 13. a 14. století, okolním obyvatelstvem nazývaný Templštejn nebo jednoduše Hrad. Historické zprávy o něm zcela chybějí a dnes se jihozápadně od vsi nacház&iacu

Zřícenina hradu Dub

(Tasov) Na návrší východně od obce je v borovém porostu ukryta zajímavá zřícenina zdejšího hradu. Ve formě predikátu je hrad uváděn zřejmě už v roce 1233 jako Tasov a v roce 1292 jako Tassenberg. Už v roce 1550 byl však pustý. Zachovalo se z něj klenutí obytné věže (někdy mylně p

Zřícenina hradu Holoubek

(Třebenice) Pozůstatky středověkého hradu nad údolím řeky Jihlavy se nacházejí u obce Plešice, přibližně 8 km jihozápadně od Náměště nad Oslavou. V protikladu se svým mírumilovným názvem se na přelomu 14. a 15. století hrad stal obávaným sídlem loupežníků. Proto roku 14

Zřícenina hradu Ronov nad Sázavou

(Přibyslav) Pozůstatky středověkého hradu 4 km východně od Přibyslavi stojí na skalnatém ostrohu a obtéká jej Losenický potok. Poprvé je připomínán roku 1329. Byl založen pány z Lichtenburka, aby chránil cestu vedoucí údolím řeky Sázavy od Žďáru nad Sázavou k Německ&eacut

Zřícenina hradu Pyšolec

(Vír) Rozsáhlý hrad Pyšolec patřil k sídlům pánů z Pernštejna. Založen byl na přelomu 13. a 14. století na kopci v meandru řeky Svratky u Víru. V roce 1358 ho získal moravský markrabě Jan Jindřich a začal s jeho obnovou. Pernštejnové se usilovně snažili o znovuzískání hradu do své

Zřícenina hradu Štamberk

(Telč) Severozápadně od obce Lhotka u Telče se na skalnatém návrší nachází zbytky hradu, který zde nechali postavit Šternberkové - pravděpodobně Jaroslav ze Šternberka, připomínaný v letech 1284 - 1287 jako purkrabí na hradě Bítově. Později patřil hrad pánům z Hradce a za husitsk&y

Zřícenina hradu Bukov - Lísek

Hrad Bukov (někdy zvaný také Lísek) patří k nejstarším šlechtickým hradům na Moravě. Vyrostl v první polovině 13. století na homolovitém ostrohu nad soutokem dvou potoků nedaleko stejnojmenné obce. Neměl ale dlouhého trvání. Tasovci si po roce 1300 vybudovali hrad Mitrov, kam bylo př

Zřícenina hradu Ronovec

(Dolní Krupá) Zbytky hradu Ronovce se nacházejí jihovýchodně od obce Dolní Krupé v zalesněném terénu nad levým břehem Břevnického potoka. Hrad pod jménem Sommerburg (Letní hrad) založil Smil z Lichtenburka před polovinou 13. století, o sto let později je již nazýván Ronovec.Vystřídal řadu majite

Mstěnice - zaniklá středověká ves s tvrzí

(Hrotovice) Zaniklá středověká tvrz (cca 4 km jižně od Hrotovic) je poprvé v písemných pramenech zmiňovaná v roce 1393. Ves byla zničena v roce 1468 uherským vojskem krále Matyáše Korvína při tažení na Třebíč. Probíhá zde archeologický výzkum, který má zásadn

Zřícenina tvrze Nelechov

(Kouty) Pozůstatky středověké tvrze je možné nalézt mezi stromy na západním úpatí vrchu Melechova (709 m n.m.) nad obcí Kouty. Byla vystavěna pravděpodobně na počátku 15. století za účelem ochrany zemské stezky vedoucí z Rakouska do Kutné Hory. Hrad měl čtverhranné obytné staven&ia

Zřícenina hradu Skály (Štarkov)

(Jimramov) Pozůstatky hradu, zvaného též Štarkov, se nacházejí na strmých skalách nedaleko Jimramova. Jsou součástí chráněné přírodní památky Štarkov, kterou tvoří rulové skalní útvary a okolní balvanové sutě. Zdejší území z&i

Zřícenina hradu Kozlov

(Hartvíkovice) Hrad stával na strmém skalnatém hřebenu v meandru řeky Jihlavy nedaleko Hartvíkovic. Vybudování Dalešické přehrady učinilo zbytky hradu prakticky nepřístupnými. Hrad vybudoval v polovině 14. století některý z manů třebíčského kláštera jako protiváhu blízk&eacut

Zřícenina hradu Dalečín

Gotický hrad na vyvýšenině obtékané řekou Svratkou býval majetkem mocných rodů Tasovců a pánů z Pernštejna. Po husitských válkách se stal sídlem loupežníků a proto byl v roce 1519 dobyt a vypl

Zřícenina hradu Čalonice

(Dalešice) Přibližně 2 km severovýchodně od obce Dalešice, na skalnatém výběžku nad údolím řeky Jihlavy, se dochovaly nepatrné zbytky hradu, jehož okolí zatopila voda Dalešické přehrady. Acheologickým výzkumem bylo

Zřícenina hradu Janštejn

(Horní Dubenky) Na mírné skalnaté vyvýšenině poblíž Panských Dubenek se nachází pozůstatky věže gotického hradu. Počátky hradu jsou nejasné, koncem 14. století přešel do majetku pánů z Hradce. Jeho z&

Plešice

(Třebenice) O Středověkém opevnění jehož pozůstatky se nacházejí na vysokém ostrohu 2,3 kilometru severovýchodně od Plešic není písemných zpráv. Že by se jednalo o plešické vladycké sídlo, jev&iacu

Hrad Kokštejn

(Hartvíkovice) Hrad Kokštejn (též Kufštejn) stával na skále nad Dalešickou přehradou u obce Hartvíkovice. Hrad byl postaven ve 2. polovině 14. století many třebíčského kláštera. Informací o hradu není mnoho, j

Zřícenina hradu Rabštejn

(Dukovany) Hrad se v dávných dobách tyčil na strmém skalisku nad řekou Jihlavou. Kdy byl hrad postaven a kdo ho dal zbudovat není přesně doloženo. (Hrad tento založil prý Konrád Brněnský, syn Břeti

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.