Továrny/průmysl

DEXTRA a historie škrobárenské výroby v Německém Brodě

Na základech starobylého Žabího mlýna založil Emil Turnovský koncem 80. let přádelnu vlny, která po několika letech vyhořela, a v roce 1893 ji koupil František Eduard Vonka, který ji přebudoval na škrobárnu. Ta před I. světovou válkou patřila k nejmodernějším továrnám svého druhu v českých zemích a na počátku I. republiky ji ovládly agrární bramborářské organizace. Továrna od té doby změnila podobu, specializaci i sortiment a dnes je součástí společnosti Amylon. 

 

 

Město/obec: Havlíčkův Brod

Zdroj: KUNC, Vladimír a Miloš TAJOVSKÝ. Zmizelý Havlíčkův Brod 1. Havlíčkův Brod: Vladimír Kunc – Fotoateliér VIDEO-FOTO-KUNC, 2014. str. 59. ISBN 978-80-905429-3-8.