Továrny/průmysl

K historii třebíčské Boroviny neodmyslitelně patří boty

Po zavedení tovární výroby obuvi se Třebíč stala městem bot. Jako první ji už v 19. století začala provozovat firma Karel Budischowsky, která své boty v období I. světové války posílala na frontové linie – vyráběla tisíce párů bot denně. Jenže po pro Rakousko-Uhersko nešťastném konci války Budischowští nedostali za dodané boty zaplaceno, což bylo příčinou postupného úpadku továrny.

Po první světové válce udával směr v tovární obuvnické výrobě zlínský Baťa a v Třebíči společnost Busi (počáteční slabiky jmen společníků Budischowsky – Siegle). Poté, co přestala být výroba obuvi v Třebíči rentabilní, stala se nakonec v roce 1931 pobočkou Baťovy továrny ve Zlíně. Po roce 1936 vyrostly budovy Baťových závodů a podle osvědčených zlínských stavebních modulů také domky v dělnické kolonii – na předměstí Třebíče zvaném Borovina.

Po znárodnění se podnik přejmenoval na Závody Gustava Klimenta a později na BOPO (zkratka pro Boty, Ponožky), v roce 2000 BOPO ukončila svou výrobní činnost a areál zůstal několik let prázdný, než se v roce 2015 z jeho části stalo Ekotechnické centrum Alternátor Třebíč.

 

 

 

 

Muzeum Vysočiny Třebíč, továrna na obuv v třebíčské Borovině
Jaroslav Loskot, areál továrny dnes
Jaroslav Loskot, část továrny dnes
Jaroslav Loskot, ekotechnické centrum sídlící v jedné z budov bávalé továrny na obuv
Město/obec: Třebíč
Více informací: https://www.borovinazivadodnes.cz/

Zdroje:

Historie města Třebíč v datech. Třebíč [online]. Třebíč, 2017 [cit. 2017-10-30]. Dostupné z: http://www.trebic.cz/historie-mesta-trebic-v-datech/d-1385

Cechy, řemesla, živnosti. Tovární výroba v Třebíči. Visit Třebíč [online]. Třebíč, 2017 [cit. 2017-10-30]. Dostupné z: https://www.visittrebic.eu/historicka-remesla/historicka-remesla/

Stavitel [online]. Business Media CZ, 2016, 04/2016(04) [cit. 2017-10-30]. Dostupné z: https://www.borovinazivadodnes.cz/files/files/clanky/20160416_stavitel_borovina.pdf