Továrny/průmysl

Kostelecké uzeniny

Společníky Josefem Satrapou, Richardem Spitzerem, Karlem Czánským, Janem Hamlischem a Josefem Spitzerem byla založena 6. prosince 1917  Továrna na uzeniny a konservy spol. s.r.o. Budovy brusírny skla byly přestavěny pro potřeby masného průmyslu. 15. října 1918 dostala továrna živnostenský list na výrobu uzenin. K 1. lednu 1928 byla společnost s ručeným omezením změněna na akciovou společnost. Součástí akciové společnosti se staly závody v Hodicích, Krahulčí a Studené. V této podobě funguje společnost dodnes. Současně s továrnou vzniklo i logo, které je spojeno s obdobím secese. Zobrazuje labužníka, pána střední vrstvy, který si vychutnává kostelecký párek. V 50. letech byly ze starého loga odstraněny dvě sliny kapající jedlíkovi z úst. K původnímu logu se firma vrátila po roce 1989.

Město/obec: Kostelec u Jihlavy

Zdroje:

Kostelecké uzeniny. Historie. Dostupné z: http://www.kosteleckeuzeniny.cz/historie.html

BRTNICKÁ, Martina: Seminární práce. Historie propagačních prostředků společnosti Kostelecké uzeniny.2010