Továrny/průmysl

Mlékárenské a pastevní družstvo v Přibyslavi-Hesově

Společnost vznikla v roce 1924 a její zrod  je spojen se škrobárenskou společností Amylon. V prostorách pronajatého objektu v Hesově začala výroba sýrů typu camembert, později však přešla výroba na romadúr a sýry ementálského typu. Počátkem roku 1927 schválila rada města Přibyslav používat na etiketách výrobků znak města. Postupně byly otevřeny pobočky v Polné, Velké Losenici a Havlíčkově Borové. V roce 1933 vznikla tavírna sýrů. Od 12. listopadu 1948 nese podnik jméno Pribina, které s různými úpravami přetrvalo dodnes. V roce 1947 začala výroba mléčných dezertů v kelímcích s názvy Eva, Bivoj či Mocca. Šlo o předchůdce předchůdce pozdějšího Pribináčku, který se začal vyrábět v roce 1954.

Město/obec: Přibyslav - Hesov

Zdroj: In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2018-29-01]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pribina_(firma)