Továrny/průmysl

TRADICE-KVALITA-ELEGANCE, tradiční výrobce pánských obleků z Vysočiny

Výroby obleků v Třešti má dlouhou tradici. Krejčovský cech vznikl v malém městečku na Vysočině v roce 1597. Jednotlivé dílny fungovaly nezávisle na sobě až do období první republiky. V souvislosti s hospodářskou krizí bylo založeno v roce 1931 družstvo oděvní výroby Vývoj, jako sdružení tamních jednotlivých krejčovských živnostníků. Kromě zakázkové výroby šilo družstvo i stejnokroje pro četnictvo a armádu. Po 2. světové válce se výroba zaměřila na dámskou a pánskou konfekci. V 70. letech se firma přestěhovala do nových výrobních prostor v centru Třeště a nabízela nabízela sortiment pánské a dámské konfekce, kožešnických výrobků, pletáže a prádla. Po revoluci se otevřela cesta na nové trhy v Evropě. Dnes se firma orientuje na koncového zákazníka a šije oděvy založené na principu made to measure, česky měřenka. I po více jak 80 letech patří Vývoj Třešť mezi nejvýznamnější výrobce pánských obleků v České republice.

 

Archiv Vývoj Třešť, Listina členů nově vzniklého družstva Vývoj v Třešti
Archiv Vývoj Třešť, pracovníci a bývalá budova
Město/obec: Třešť

Zdroj: Krejčovství Vývoj. Historie. Dostupné z: https://www.krejcovstvi-vyvoj.cz/historie-krejcovstvi-vyvoj/