Továrny/průmysl

Trefulkova parní pila a první elektrárna přivedly do žďárský ulic světlo

Nejstarším podnikem u starého nádraží byla parní pila Františka Trefulky, který se zasloužil o elektrifikaci města. Koupil ještě vodní pilu v Najdeku, kde nechal v roce 1909 zřídit vodní elektrárnu a u starého nádraží elektrickou centrálu. V roce 1910 se ve Žďáře rozsvítila první elektrická světla. Podnik fungoval až do roku 1923, kdy se město napojilo do sítě západomoravských elektráren v Oslavanech, elektrárna ztratila své opodstatnění, a o tři roky později se naplnil i osud parní pily – po požáru v roce 1926 nebyla nikdy obnovena.

Regionální muzeum Žďár nad Sázavou, Trefulkova pila
Město/obec: Žďár nad Sázavou

Zdroj: LOPAUR, Miloslav. Žďárský uličník I: Město Žďár. Žďár nad Sázavou: Město Žďár nad Sázavou, 2012. Str. 128. ISBN 978-80-260-3721-7.