Turistika a volný čas

První značené turistické cesty Pelhřimovskem

Klub československých turistů v Pelhřimově vznikl v roce 1920 jako pobočný spolek Klubu československých turistů v Praze. Ve stejném roce příznivci pohybu a krásné přírody zahájili značení turistických cest a shromažďování finančních prostředků na stavbu rozhledny na Křemešníku. První ucelenou turistickou trasou se stala Hamzova stezka. Dalším významným úkolem spolku byla propagace Pelhřimovska, jeho přírodních krás a památek. Spolek se podílel na vydávání propagačních materiálů a zhotovování poutačů umísťovaných na nádražích a jiných frekventovaných místech. 

 

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, Křemešník - dáma na túře

Zdroj: Klub českých turistů, odbor Spartak Pelhřimov: KČT Spartak Pelhřimov [online]. 2012 [cit. 2017-12-14]. Dostupné z: http://www.kctvysocina.cz/klub-ceskych-turistu-odbor-spartak-pelhrimov/os-4210