Turistika a volný čas

Tenisové dvorce u Žabince v Německém Brodě

Tenisový klub opustil v roce 1935 Kotlinu kde měl původní kurty užívané od svého založení před I. světovou válkou. Brzy však za ně našel náhradu na volných pozemcích mezi Jihlavskou ulicí a Žabincem. Tenisové kurty nepřežily polovinu 60. let a byly likvidovány v souvislosti s přípravnými pracemi na přeložce a úpravě Žabince. Na jejich místě nakonec vyrostly nové obytné bloky.

Město/obec: Havlíčkův Brod

Zdroj: KUNC, Vladimír a Miloš TAJOVSKÝ. Zmizelý Havlíčkův Brod 2. Havlíčkův Brod: Vladimír Kunc - FOTO KUNC, 2015. str. 54. ISBN 978-80-905429-9-0.